Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

De Slag aan de Peene

Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op vr sep 18, 2009 9:23 am

Hieronder een tekst van een vriend, Dhr. Jozef Tigges (uit Nederland) over die beslissende pagina van de geschiedenis van Vlaanderen. De tekst lijkt misschien een beetje lang... het is toch een SPANNENDE samenvatting ! Very Happy


DE SLAG AAN DE PEENE (1677)

" Een paar woorden ter verduidelijking van de historische samenhang:

Lodewijk de Veertiende maakte zich, aan het begin van zijn regeerperiode, grote zorgen over de korte afstand tussen Parijs en de noordelijke grens van zijn rijk.

Inderdaad, je zou je een voorstelling moeten maken van Frankrijk zonder het gebied dat nu de regio Nord-Pas-de-Calais vormt.
Parijs lag behoorlijk dicht bij de Franse noordgrens en was daardoor kwetsbaar voor invallen van vijandelijke legers. Daarnaast meende Lodewijk via zijn vrouw erfrecht te hebben op de Spaanse Nederlanden.

Maar wat had dat Hollandse leger daar eigenlijk te zoeken?

Goede vraag.

Het is vaak verwarrend, maar Vlaanderen en Frans Vlaanderen behoorden tot een groter gebied dat men de Spaanse Nederlanden of de zuidelijke Nederlanden noemde.

De toevoeging ‘zuidelijke Nederlanden’ ten opzichte van welk land?

Goed antwoord, het was ten opzichte van de noordelijke Nederlanden die in die tijd officieel de “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden” werd genoemd. Ook wel “de Republiek” of “Holland”.

Het voormalige gebied van de zuidelijke Nederlanden beslaat de twee Franse departementen Nord-Pas de Calais en de huidige staat Belgie.

Onze twee noordelijke departmenten en Belgie hebben dus een gezamenlijke geschiedenis… En dat geldt ook voor de Vlaamse Belgen en de Walloniers…

Welnu, tijdens zijn vijftigjarig bewind behaalde Lodewijk de Veertiende kleine landwinsten, door stapje voor stapje, veldslag na veldslag, vredesverdrag na vredesverdrag, de gebieden van de zuidelijke Nederlanden in te nemen.

Het gebied dat Lodewijk heeft veroverd heet nu de Nord-Pas-de-Calais. Een naam die echter pas veel later voor dat gebied zou worden gebruikt.

In Holland keek men met een scheef oog naar de expansionistische politiek van de Fransen. Gallus amicus sed non vicinus, Fransen als vriend maar niet als buurman, was het gezegde in die tijd.

Op het moment van de slag bij Noordpeene is Frankrijk al 5 jaar in oorlog met Holland. In 1672, het rampjaar, vallen de Fransen met de Engelsen, ondersteund door de beide bisdommen Keulen en Munster zelfs al Holland binnen. U weet wel: radeloos, redeloos en reddeloos voelde Holland zich.

Het antwoord van de Hollanders op de oprukkende legers is het openen van de sluizen waardoor de waterlinie als laatste bastion werkt voor het belaagde Holland. Je kunt je de angst van de Hollanders voorstellen.

Daarop volgt een onrustige periode, de gebroeders de Witt worden in den Haag door het gepeupel vermoord. Het gevolg is dat een 22 jarige jongeman de macht krijgt. Willem van Oranje wordt eindelijk na het eerste stadhouderloze tijdperk, Stadhouder Willem III.

Lodewijk de Veertiende is zijn grote vijand.

Na het rampjaar besteedt Willem 5 jaar aan het smeden van allianties met geheel Europa tegen Frankrijk. Zelfs met Spanje, en dat 25 jaar na een vrijheidsoorlog van de Hollanders tegen de Spaanse koning, die 80 jaar duurde.

Het is dus niet verwonderlijk dat de jonge Willem III persoonlijk het opperbevel heeft over het Hollandse leger bij Noordpeene.

In het kort de aanleiding tot de veldslag bij Noordpeene:

Eind maart 1677 beleggen de Fransen de stad Sint Omaars; gealarmeerd besluit Willem van Oranje in te grijpen.

Waarom? Vanwege de ‘Hollandse oorlog’, ‘la Guerre de Hollande’ in Franse termen.

Aan het eind van de zeventiende eeuw is het verzwakte Spanje niet meer in staat om veel oorlogen op meerdere fronten te voeren. De positie van Spanje in de zuidelijke Nederlanden is ronduit zwak. Voor de Hollanders vormen de zwakke zuidelijke Nederlanden een geschikte bufferstaat tegen de Fransen. Spanje sluit een verdrag met Holland tegen de dadendrang van de Franse koning, maar de Spanjaarden hebben maar weinig troepen beschikbaar. Daardoor bestaat het grootste deel van het beschikbare leger van de anti-Franse coalitie uit Hollanders.

Dus grijpen de Hollanders in om het nabij kruipen van de Franse grenzen, steeds dichterbij Holland, te verhinderen. De Fransen dicht bij hun zuidgrens is voor de Hollanders onbespreekbaar.

Lodewijk is niet bij zijn leger. Hij geeft zijn broer, Philip van Orleans, opdracht om Sint Omaars te belegeren.

Wanneer Philip van Orleans in de gaten krijgt dat de Hollanders er aan komen, staat hij voor een moeilijke keuze: wat te doen?

Hij besluit Sint Omaars met zijn leger te verlaten en de Hollanders op een plaats waar een slag mogelijk is, te treffen.

De Fransen verlaten, op een kleine achterhoede na, dus Sint Omaars. Zij trekken voorbij Arques, volgen de oude Romeinse heirbaan van Sint Omaars naar Cassel (een gedurende het hele jaar begaanbare weg). Zij trekken langs Renescure. En daar richten zij op 9 april hun hoofdkwartier in, bij de kleine abdij van Woestijne. Voordat zij de slag zullen leveren.

Die plek is tegenwoordig wereldberoemd. Want op de plek van de voormalige abdij van Woestijne staat tegenwoordig de Bonduelle groenten en conservenfabriek!

De priester van die kleine kloostergemeenschap van… nonnen, ziet voor zijn kloostermuren 20000 soldaten arriveren en wordt ongetwijfeld zeer bang voor zijn hachje en dat van zijn kloosterlingen. De Fransen waren immers de vijand in dit gebied wat nog onder de Spaanse Nederlanden viel.

Dat is de reden dat hij zich uitslooft om te collaboreren met de Fransen, hij geeft overdreven veel informatie over de omstandigheden van het terrein, de rivieren die het gebied begrenzen en de plaatselijke moerassigheid.

Informatie die de Fransen zeer van pas komt…

De Fransen trekken verder, als eersten komen zij aan op het toekomstige slagveld. Zij nemen stellingen in tussen de heuvels van Ebblinghem en de Balenberg bij Noordpeene.

Dat slagveld zou natuurlijk ook op een andere plek kunnen liggen. De omstandigheden, de tactiek en de gunstige ligging zorgen ervoor dat het hier zal plaatsvinden.Hoewel Noordpeene een aardig dorp is, de inzet van de slag is het niet. De inzet van de slag is de stad Sint Omaars.

Trouwens, men zou het de slag van Sint Omaars kunnen noemen. Vreemd dat de geschiedenis die naam niet heeft vastgehouden. De slag is wel bekend onder de volgende namen: de derde slag van Cassel, veldslag van de Peene of de slag om de Cassel vallei.

Wij gaan terug naar zaterdag 10 april 1677 in de namiddag.

Het Hollandse leger heeft zijn posities ingenomen tussen Bavinckhove en Noordpeene, langs de Peenebeek. De Fransen, eerder aangekomen benutten de voorsprong om de bruggen onklaar te maken.

De Hollanders nemen het initiatief, gaan er direct tegenaan. Zij willen de Romeinse weg tussen Cassel en Watten bereiken. De enige weg in dit gebied die begaanbaar is in deze natte aprilmaand. En op die manier ontwijken zij het moeras en het woud langs Lederzeele en Watten om Sint Omaars via Nieurlet te bevrijden. Een goed idee van de Hollanders, en zeker omdat de Fransen in het gebied in de minderheid zijn.

Maar toch, de linkervleugel van de Fransen, onder commando van de uitstekende maarschalk de Luxembourg lukt het om onze Hollandse vrienden terug te drijven. Het is bijna meelijwekkend dat zij hun kampement tegen het vallen van de avond weer onverrichter zake moeten opzoeken.

Vóór het daglicht geeft Willem van Oranje het bevel opnieuw aan te vallen. Weer zijn de Hollanders de eersten. De cavalerie bestaande uit 19000 man te paard, verzamelt zich op de Tom-heuvel. Stel je het gedrang eens voor!

De marsorder luidt: Val opnieuw aan in de richting van Noordpeene. Een kapitale blunder van Willem, want hij zendt zijn cavalerie rechtstreeks het moeras in…
Hij maakt nog een tweede fout. Want door deze aktie verzwakt hij de linkervleugel van zijn leger, aan de kant van Bavinckhove. Dat hebben de Fransen direct in de gaten. Dat is het moment dat de musketiers van de koning een beslissende tegenaanval ondernemen.

Tegen 14.00 uur slaat het uur des doods en de zege voor de musketiers. In korte draf snellen zij in de richting van de Lyncke beek en stappen van hun paarden. Voor het komende bloedige treffen gaan zij te voet, als infanterie. Oorlogskreten slakend bereiken de musketiers de modderige velden langs de Lynckebeek en storten zich op de vijand. Oorverdovende salvo’s verlichten de Hollandse linie. Veertig musketiers lopen vast in de zuigende modder, maar de geestdriftige aanval wordt daardoor niet gebroken.

Tot aan de rand van hun rijlaarzen staat het water maar de onverschrokken musketiers gaan dóór en zetten voet op de tegenover liggende oever. In man tot man gevechten slaan ze de vijand terug en sabelen zonder genade elke man neer die niet vrijwillig vlucht.

Een eigenaardigheid doet zich voor: De tegenstanders vluchten hals over kop. Slechts een handvol musketiers blijft op de veroverde plek achter, terwijl de hoofdmacht de beek weer oversteekt om hun paarden op te halen. Die beweging wordt door de achterop komende Franse versterkingen uitgelegd als een wanordelijke vlucht. Onder die soldaten ontstaat een begin van paniek. Zij vragen zich angstig af waarom de aanvalslinie van musketiers zich zo angstig lijkt terug te trekken. Maar de twijfel verdwijnt snel als blijkt dat de aanvallende musketiers, gevolgd door hun achterhoede de afgetuigde en verslagen vijand opdrijft richting van de Muste Hoek.

Alweer een verpletterende verassing voor de vluchtende Hollanders: zij weten niet van het bestaan van een tweede beek op hun vluchtpad!

Dat is de Lyncke. Het keerpunt van de slag…

Je blijft je verbazen: de Hollanders schijnen heel slecht op hoogte te zijn van het gebied…

Het is in dit gebied tussen Noordpeene en Zuytpeene waar de hoop van Willem van Oranje, het tegenhouden van de oprukkende Fransen in de zuidelijke Nederlanden, in rook op gaat. Het is ook in dit gebied waar honderden Hollanders sneuvelen.

Het wordt een wanordelijke aftocht.

Te zien op het grote schilderij van Vandermeulen, een Vlaamse schilder in dienst van de Fransen: De Hollandse troepen vluchten over de Tom-heuvel, via Wemaers-Cappel… De Fransen achtervolgen ze tot aan Steenvoorden en laten ze er daarna tussenuit knijpen.

Na twee dagen van vijandelijkheden zijn aan beide zijden minstens 4000 man gesneuveld.

De Fransen moeten het werk nu afmaken en hervatten op 14 april weer het beleg van Sint Omaars. De stad blijft zich moedig tot 20 april verdedigen, waarna de stadspoorten voor de Fransen worden opengezet. De Audomarois –de inwoners van de streek en de stad- én de aanwezige kleine hoeveelheid Spaanse troepen hebben zich met de moed der wanhoop verzet. Zonder twijfel in afwachting van Hollandse of Spaanse versterkingen die maar niet komen opdagen.

Als gevolg van de Franse overwinning wordt het hele gebied rond Sint Omaars, en een deel van het graafschap Artois, met de steden Aire sur la Lys en Therouanne.
Ieper en Roeselare zullen in 1713 worden teruggegeven.

Het lot van de steden Saint Omer, Cassel, Hazebrouck en Bailleul wordt beslist op het slagveld tussen Noordpeene en Zuytpeene.

Conclusie. In 1678 worden de verdragen van Nijmegen getekend. Die verdragen regelen de gevolgen van de slag van Noordpeene en maken een officieel eind aan de ”Hollandse oorlog’’, die van 1672, met onderbrekingen, tot 1678 voortduurde.

Een onterecht onbekende veldslag die toch grote veranderingen met zich mee bracht!

Sindsdien heette dit gebied tot aan de Franse revolutie: de Franse Nederlanden.

Daarna werd de huidige naam ingevoerd.


Hoe ging het verder met de verliezer?

Willen van Oranje trouwde later dat jaar met zijn nichtje, de Engelse prinses Mary Stuart. De dochter van de katholieke koning Jacobus (James) II van Engeland. In 1688 valt Willem met een groot leger Engeland binnen. Een krijgmacht van 500 schepen en 40.000 manschappen. Koning Jacobus de tweede vlucht naar Frankrijk. Na een triomfale intocht in Londen worden Willem en Mary koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland…

Een bekend Nederlands gezegde luidt: “elk nadeel heb ze voordeel”, De vrede van Nijmegen bracht de Nederlandse handel veel voordeel, belangrijke havenrechten werden verworven. En dat in ruil voor een gebied dat nooit bij de Republiek van de Verenigde Nederlanden hoorde. De Hollandse handelsgeest ten top. "


Laatst aangepast door Bissezele op vr maa 19, 2010 2:09 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op di feb 23, 2010 7:06 pmHoezo ?
Welk verband met de slag aan de Peene ?

Tussen Rijsel en Okselare/Oxelaere rijdt de TGV op de nieuwe spoorlijn (1993).

Tussen Okselare en Duikerke rijdt de TGV op de oude spoorweg (1848!)...

Tussen de stations Kassel (in Bavinchove eigenlijk) en Arneke rijdt onze TGV precies op...het Nederlandse kamp van 1677 !!!! Shocked

Alleen voor het plezier : tussen 5min.00 en het einde van de video... Wink
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op di maa 16, 2010 7:05 pm

Het monument van de drie slagen van Kassel, in Kassel...

De Slag aan de Peene 100316080334970735642840

"Cause du retour de cette contrée à la France"... Welke "retour" ? Suspect
De streek was niet in Frankrijk voor de slag aan de Peene van 1677... scratch


Tussen Noordpene en Zuidpene is de tekst van de herdenkingsobelisk een beetje verschillend :

"Cause de l'annexion de cette contrée à la France"... Shocked

De Slag aan de Peene 100316084343970735643024


Laatst aangepast door Bissezele op wo maa 17, 2010 9:24 am; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Vlaklander op di maa 16, 2010 9:26 pm

Zeker een mooie samenvatting van deze onterecht in de vergetelheid geraakte slag. In Nederland onbekend want aan een verloren slag wordt je niet graag herinnerd en er liggen natuurlijk meer glorieuze perioden omheen: de tachtigjarige oorlog en de Engelse oorlogen. Ik denk dat de Fransen het vergeten van de slag ook niet zo erg vinden want ze zien het gebied gewoon als Frans. Ziedaar de kern van het wat we misschien het verdriet van Frans-Vlaanderen mogen noemen.

De teksten op de plaquettes zijn tekenend voor de ingewikkelde situatie.

Vlaklander

Aantal berichten : 79
Registration date : 06-06-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Vrede van Nijmegen 1678-1679

Bericht  Bissezeele op do apr 29, 2010 8:29 am

Ons Erfdeel schreef:
De Slag aan de Peene 100429103222970735927644
Met de opening van de Vrede van Nijmegenzaal op 29 april 2010 zet Museum het Valkhof het volle licht op de jaren 1678-1679 toen in de stad aan de Waal onderhandelingen plaats vonden over de beëindiging van verschillende Europese oorlogen. Even lag het politieke centrum van Europa in de kleine garnizoensstad met ongeveer 20.000 inwoners (...)
Volledig artikel : http://dfnlpbfblog.onserfdeel.be/
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty La Flandre à la Peene !!

Bericht  Bissezeele op do sep 23, 2010 8:55 pm

Een grappige woordspelling* voor een "gedurfde" titel... Shocked

* In het Frans lijkt "Peene" aan "peine" ( = moiete of droefheid)...

François Hanscotte - in Le Journal des Flandres - schreef:
Woensdag 22 september 2010

De Slag aan de Peene 100924095640970736813421


De Slag aan de Peene 100924095704970736813423


De Slag aan de Peene 100923105215970736807660
Dezelfde tekst op Histoire du Nord, de onmisbare webstek van François Hanscotte :
http://histoiresdunord2.blogspot.com/2010/09/la-flandre-la-peene.html
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op wo okt 13, 2010 6:21 pm

De Slag aan de Peene 101013081714970736918089


De Slag aan de Peene 101013081802970736918092

Waar zijn deze foto's genomen ?
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  leuven op do okt 14, 2010 10:30 pm

Ik weet dat onze kameraad Bissezeele meer aandacht heeft voor de tekst die op de deur staat, maar de klok van de O.L.Vrouw -kathedraal van Sint-Omaars verdient evenveel aandacht. Horlogemaker Pierre Engueran uit Sint-Omaars kreeg in 1555 de opdracht om een nieuw horloge te maken voor de kerk. Het werd een astronomische klok. Erg vooruitstrevend als je weet dat Gemma Frisius en Mercator op hetzelfde ogenblik astronomische werktuigen ontwikkelden. Hij werkte aan zijn kunstwerk drie jaar en graveerde er fier zijn merkteken in: een schildje met een staafje met twee loden balletjes (kan je nog zien bij oude hangklokken) geflankeerd met de beginletters van zijn naam en voornaam. Zijn klok werd in 1758 ongelukkig gemonteerd op de plaats waar ze nu staat en een jacquemart "d'époque" werd er aan toegevoegd.
Dit is wellicht het meest interessante kunstwerk van de kerk....
De Slag aan de Peene Engueranpierre

Leuven
leuven
leuven

Aantal berichten : 210
Leeftijd : 81
Woonplaats : LEUVEN
Registration date : 28-04-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op ma nov 01, 2010 10:27 am

In het Musée de Flandre te Kassel...

De Slag aan de Peene 101101112415970737033878


De Slag aan de Peene 101029090618970737017768

"De Slag om Cassel"...de inzet van de Slag was toch Sint-Omaars
en de slag heeft plaats gevonden tussen Noordpeene en Bavinchove...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op do nov 04, 2010 8:06 am

Het oude ziekenhuis Saint-Louis is het stadhuis van Sint-Omaars geworden drie jaar geleden...

De Slag aan de Peene 101104090143970737053644


In het onthaal van het stadhuis leest men de data van de geschiedenis van het ziekenhuis Saint-Louis.
"1677 : Saint-Omer est annexée..."

De Slag aan de Peene 101104090107970737053643
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op zo nov 14, 2010 9:26 pm

leuven schreef:
Het Franse leger trekt bij Lobith over de Rijn, 12 juni 1672
De Slag aan de Peene Vandermeulen
Adam Frans Van der Meulen
Jozef Tigges schreef:
(...) In Holland keek men met een scheef oog naar de expansionistische politiek van de Fransen. Gallus amicus sed non vicinus, Fransen als vriend maar niet als buurman, was het gezegde in die tijd.

Op het moment van de slag bij Noordpeene is Frankrijk al 5 jaar in oorlog met Holland. In 1672, het rampjaar, vallen de Fransen met de Engelsen, ondersteund door de beide bisdommen Keulen en Munster zelfs al Holland binnen. U weet wel: radeloos, redeloos en reddeloos voelde Holland zich.

Het antwoord van de Hollanders op de oprukkende legers is het openen van de sluizen waardoor de waterlinie als laatste bastion werkt voor het belaagde Holland. Je kunt je de angst van de Hollanders voorstellen.

Daarop volgt een onrustige periode, de gebroeders de Witt worden in den Haag door het gepeupel vermoord. Het gevolg is dat een 22 jarige jongeman de macht krijgt. Willem van Oranje wordt eindelijk na het eerste stadhouderloze tijdperk, Stadhouder Willem III.

Lodewijk de Veertiende is zijn grote vijand.

Na het rampjaar besteedt Willem 5 jaar aan het smeden van allianties met geheel Europa tegen Frankrijk. Zelfs met Spanje, en dat 25 jaar na een vrijheidsoorlog van de Hollanders tegen de Spaanse koning, die 80 jaar duurde.

Het is dus niet verwonderlijk dat de jonge Willem III persoonlijk het opperbevel heeft over het Hollandse leger bij Noordpeene. (...)
De volledige tekst van Jozef Tigges is te lezen in het eerste bericht van deze topic.

Kent iemand de reden(en) van de Franse invasie binnen de Noordelijke provincies (Verenigde Provincies) in 1672 ?
De Fransen hadden net Rijsel veroverd, en 4 jaar later vindt men Lodewijk XIV in...UTRECHT (zijn hoofdkwartier) !!??
Sint-Omaars, Kassel, Hazebroek, Steenvoorde en Belle waren toch nog niet ingepalmd en Lodewijk ging ten Noorden van de Grote Rivieren (schilderij van Van der Meulen hierboven) !! Ik begrijp echt niet. scratch
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  leuven op ma nov 15, 2010 4:33 pm

Kent iemand de reden(en) van de Franse invasie binnen de Noordelijke provincies (Verenigde Provincies) in 1672 ?
De Fransen hadden net Rijsel veroverd, en 4 jaar later vindt men Lodewijk XIV in...UTRECHT (zijn hoofdkwartier) !!??
Sint-Omaars, Kassel, Hazebroek, Steenvoorde en Belle waren toch nog niet ingepalmd en Lodewijk ging ten Noorden van de Grote Rivieren (schilderij van Van der Meulen hierboven) !! Ik begrijp echt niet.
scratchWillem III had liever een verzwakt Spanje aan zijn zuidergrens dan het machtige ambitieuse Frankrijk van de zonnekoning Lodewijk de XIVde vandaar dat hij al het mogelijke deed om de Fransen uit de Zuidelijke Spaanse Nederlanden weg te houden. De oude vijand Spanje werd aldus een bondgenoot voor wie Willem III de kastanjes uit het vuur haalde.

De aanspraken die Lodewijk de XIVde op de Nederlanden maakten vond hij zelf legitiem. Hij was via een politiek huwelijk in de echt verbonden met de dochter van Filips IV koning van Spanje: Maria Thérèsia de infante. Om te beletten dat Frankrijk aanspraken zou kunnen maken op Spaanse bezittingen deed ze afstand van haar erfenisrechten in ruil voor een indrukwekkende bruidschat aan de Fransen. Spanje zou die nooit betalen.

Wegens die niet nagekomen overeenkomst begon Frankrijk te morrelen aan de de grenzen van het oude graafschap Vlaanderen (deel van de Spaanse Nederlanden). Met de “Devolutie oorlog” (1667-1668) die hier uit volgde kwam Rijsel, Dowaai en andere delen van Vlaanderen in Franse handen.*

Om dwarsligger Willem III te treffen hoefde Lodewijk niet door de Nederlanden te trekken. Via zijn alliantie met de bisdommen Münster en Keulen en hun hulp kon hij oostwaarts de Republiek rechtstreeks treffen. De Maasvallei en de Rijn waren uit militair oogpunt daar uiterst geschikt voor. Verschillende steden** werden ingenomen (1672). De Nederlanders konden een algemene overrompeling voorkomen met hun “Waterlinie” (ze zette de polders onder water). Ook Engeland was in de alliantie betrokken. Om de dominantie van de Nederlandse vloot te fnuiken werd ook op zee slag geleverd tussen een Frans-Engelse vloot en de Nederlanders. Het hoeft niet gezegd dat de Nederlanders hier succesrijker waren..

Een jaar later in 1673 slaat de Republiek terug, Willem III verovert Bonn op de bisschoppen van Keulen en Münster. Met deze inname worden de aanvoerlijnen van de Franse troepen afgesneden waardoor de Lodewijk XIV genoodzaakt was zich uit de Nederlanden terug te trekken.
Het strijdtoneel zal zich weer naar de Zuidelijke Nederlande verplaatsen.
Dit verklaart waarom later, in 1677, de slag van Cassel (Noordpene) plaatsgreep.***

Leuven

*
De Fransen hadden net Rijsel veroverd

**
4 jaar later vindt men Lodewijk XIV in...UTRECHT

***
Kassel, Hazebroek, Steenvoorde en Belle waren toch nog niet ingepalmd

leuven
leuven

Aantal berichten : 210
Leeftijd : 81
Woonplaats : LEUVEN
Registration date : 28-04-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Mark van Almere op ma nov 15, 2010 11:09 pm

De huidige Duitse steden Kleef/Kleve, Gelder/Geldern, Wesel en omgeving, behoorden ooit ook tot de Spaanse Nederlanden: Opper Gelre. Dat gebied kent een opmerkelijke parallel met Frans-Vlaanderen. Ooit was het Nederlands daar de taal van de burgers. De taal van de overheid, het onderwijs en de kerk was het Nederlands. Na de overgang van het gebied naar Pruisen werd de Nederlandse taal geleidelijk verdrongen. Duits werd de bestuurstaal en onderwijs en kerk volgden. Net als in Frans-Vlaanderen zijn in het huidige Kleverland veel plaatsnamen nog Nederlands of half Nederlands.
En in het dialect van de "Kleverlanders" hoor je nog veel Nederlandse woorden, zoals: "fietsen". Na de "verduitsing" is er inmiddels, in bijvoorbeeld Kleve, ook weer sprake van "vernederlandsing". Veel Nederlanders gaan er wonen of doen er hun inkopen. Net als in Frans-Vlaanderen hebben veel winkels tweetalige reclameborden......

Mark van Almere

Aantal berichten : 63
Woonplaats : Almere Haven
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op di jun 21, 2011 2:44 pm

De Peenebeek zoals ze was waarschijnlijk zaterdag 10 en zondag 11 april 1677...

De Slag aan de Peene 110618033725970738342533
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty De Slag aan de Peene : het vlaams standpunt

Bericht  Bissezeele op vr sep 23, 2011 10:45 am

In het nummer 80 van het tijdschrift van Yser Houck...
Hebt u bemerkt hoe de Fransen worden genoemd en beschouwd ??
Het is niet politiek correct in Frankrijk (...)

De Slag aan de Peene 110923123202970738785207

De Slag aan de Peene 110923123225970738785209

De Slag aan de Peene 110923123256970738785210

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Westvloaming op zo okt 16, 2011 8:16 am

Amai ! Het blijft een sterke & uiterst bewogen geschiedenis, die gebeurtenissen rond de Slag aan de Peene... De uiteenzetting hieronder is alvast erg verhelderend...!

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Bissezeele op do maa 08, 2012 8:33 pm

Een Frans-Vlaams gemeentehuis gisteren...

De Slag aan de Peene 1203081230411419619550748

...dit van Noordpeene. De Franse vlag was - tijdelijk - verdwenen... Dit is een surrealistische foto; men heeft de indruk dat de Fransen de Slag aan de Peene hebben verloren... clown
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Mark van Almere op do maa 08, 2012 10:31 pm

Het is een prachtige foto! Om verschillende redenen overigens. Maar als daar ook de Nederlandse vlag hangt, dan hangt hij wel verkeerd om...............

Mark van Almere

Aantal berichten : 63
Woonplaats : Almere Haven
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Westvloaming op vr maa 09, 2012 12:31 am

Inderdaad prachtige foto ! Je zou haast wensen dat het pure werkelijkheid is... Frans-Vlaanderen weer 100 % Vlaams....?!?! alien I love you

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  roland vanmeirhaeghe op vr maa 09, 2012 8:39 am

Misschien is de Slag aan de Peene nog altijd niet voorbij.....

roland vanmeirhaeghe

Aantal berichten : 81
Registration date : 26-02-10

Terug naar boven Ga naar beneden

De Slag aan de Peene Empty Re: De Slag aan de Peene

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum