Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

INTERREG III

5 plaatsers

Ga naar beneden

INTERREG III Empty INTERREG III

Bericht  Stef di apr 15, 2008 8:54 pm

INTERREG III is het communautair initiatief van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter bevordering van de samenwerking tussen regio’s van de Europese Unie voor de periode 2000-2006.
Het doel van de nieuwe INTERREG-periode is het versterken van de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie, door de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te stimuleren en door de evenwichtige ontwikkeling van het grondgebied te bevorderen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de betrokkenheid van de perifere gebieden en van de gebieden aan de buitengrenzen van de Unie, palend aan kandidaat-lidstaten.
Deze nieuwe programmatieperiode volgt op de uitvoering van de INTERREG I (1991-1993) en INTERREG II (1995-1999) programma’s.
In die nieuwe programmatieperiode (2000-2006) omvat INTERREG III drie aparte onderdelen:

• de grensoverschrijdende samenwerking
• de transnationale samenwerking
• de interregionale samenwerking


Officiele website grensoverschrijdende samenwerking Frankrijk-Vlaanderen-Wallonie:

INTERREG III Media6

INTERREG III
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Admin di apr 15, 2008 10:40 pm

Wat waren de concrete toepassingen van Interreg I en II in de dagelijkse leven?
Wat zijn die van Interreg III?

Admin
Admin

Aantal berichten : 404
Registration date : 03-02-08

https://fvlinhetnederlands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Stef wo apr 16, 2008 10:21 am

INTERREG III A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

1. Prioriteiten

De prioriteiten van het programma zijn:

*
Het dichter bij elkaar brengen van de bevolkingen en de ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening stimuleren. Bij deze prioriteit gaat het om projecten die erop zijn gericht het bestaan van de bewoners door verzachting van het "grenseffect" te verbeteren en een grensoverschrijdend burgerschap te helpen versterken, de integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en maatschappelijke insluiting te bevorderen, de economische actoren dichter bij elkaar te brengen en de omgevingsfactoren voor bedrijven te verbeteren (communautaire bijdrage: 41,6 miljoen EUR).
*
De duurzame ontwikkeling van en gemeenschappelijke inspanningen om een meerwaarde te geven aan de grensoverschrijdende gebieden bevorderen. Bij deze prioriteit gaat het om acties die erop zijn gericht een op overleg gebaseerd milieubeheer en -behoud te ontwikkelen, de toeristische en culturele mogelijkheden van de grensoverschrijdende gebieden beter te benutten, plattelandsinitiatieven te ondersteunen in het kader van een streven naar duurzame ontwikkeling en bij te dragen tot de structurering van de betrokken gebieden (communautaire bijdrage: 40,3 miljoen EUR).

Er is een verdere communautaire bijdrage van 4,6 miljoen EUR gepland voor de financiering van technische bijstand met betrekking tot het beheer van het programma, de voorlichting in het kader van het programma en de evaluatie van het programma.
2. Beschrijving van het steungebied

De aan elkaar grenzende gebieden in Frankrijk en België die voor dit programma in aanmerking komen, zijn samen meer dan 27 000 km2 groot en tellen in totaal bijna 5 miljoen inwoners.

In operationeel opzicht is dit grensoverschrijdende programma gesplitst in drie deelprogramma's:

*
een Frans-Vlaams regionaal deelprogramma betreft de Franse partners en het Vlaams Gewest (West- en Oost-Vlaanderen);
*
een Frans-Waals regionaal deelprogramma betreft de Franse partners, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel;
*
een driepartijen-deelprogramma betreft de door de Franse, Waalse en Vlaamse partners gezamenlijk uit te voeren acties. Het gaat om transversale acties die worden ondernomen via kaderprogramma's of waarmee stimulansen worden gegeven voor de vorming van netwerken die een groot deel van de betrokken gebieden omvatten.

3. Beheer en contacten

Het programma is beheerd door het Waals Gewest (België), dat wordt vertegenwoordigd door zijn Directoraat-Generaal Buitenlandse betrekkingen. De tenuitvoerlegging van het programma zal voorts mogelijk worden gemaakt door de oprichting van een toezichtcomité, een technisch secretariaat en een betalingsautoriteit die gemeenschappelijk zijn, en tevens van drie stuurgroepen die onder meer zullen worden belast met de selectie van de projecten.

Ministère de la Région Wallonne
Direction Générale des Relations Extérieures
Mr. Suinen, Philippe
Place Sainctelette, 2
B-1080 Brussels
Tel.: +32 02 421 82 11
Fax.: +32 02 421 83 42
E-mail.: p.suinen@mrw.wallonie.be


Technische en financiële informatie

Titel : INTERREG III A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Aard van het bijstandspakket : Programma in het kader van een communautair initiatief
CCI : 2001RG160PC002
Nr beschikking : C(2004)4132
Datum van definitieve goedkeuring : 18-OCT-04
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Stef wo apr 16, 2008 10:23 am

Recent verschenen :

"Des clés 2006"
Grensoverschrijdende atlas van Berck tot Brugge.
Twwetalige uitgave over alles wat er te weten valt in dit gebied met een blik naar de toekomst gericht.

kan gedownload worden op volgende sites:

http://www.wvi.be
http://www.interreg-fwvl.org
http://www.agur-dunkerque.org
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Bissezeele do apr 17, 2008 7:51 pm

Admin schreef:Wat waren de concrete toepassingen van Interreg I en II in de dagelijkse leven?
Wat zijn die van Interreg III?

Interreg III :
'Cassel Horizons' en het Bezoekerscentrum 'Slag aan de Peene' / Maison de la Bataille de la Peene (Noordpene), in samenwerking met 'Flanders Fields' (Ieper) en 'Kortrijk 1302'.

Interreg nummer ? :
'La Maison du Westhoek' in Ekelsbeke in samenwerking met de stad Diksmuide.
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Stef za jun 14, 2008 8:07 am

nog een interessante link over grensoverschrijdende samenwerking : www.interreg4a-2mers.eu
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

Bericht  Polder ma apr 13, 2009 8:08 am

Het INTERREG IV-Programma 2007-2013 France–Wallonie–Vlaanderen werd op 15 november 2007 door de Commissie goedgekeurd. Uit de analyse van de sociaal-economische context, in combinatie met de resultaten die tijdens de vorige programmaperiodes werden geboekt, is gebleken dat de samenwerkingszone over heel wat opportuniteiten beschikt. Het Interreg IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen omvat een aantal gevarieerde actieterreinen: economische en technologische ontwikkeling, toerisme, cultuur en erfgoed, milieu, een geïntegreerde arbeidsmarkt, gezondheid, plattelandsontwikkeling en duurzame ontwikkeling,...
Meer informatie op volgende twee sites klik hier voor de oude en hier voor de nieuwe. Beide zijn interessant.

Klik hier voor het Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking "France-Wallonie-Vlaanderen" 2007-2013.

Prioriteit 2 is het ontwikkelen en promoten van de identiteit van het grensoverschrijdende gebied via cultuur en toerisme. lees pagina 85-86.
De realisatie-Indicatoren zijn:
- Het aantal acties die gericht zijn op de structurering van het grensoverschrijdende toeristisch-recreatieve aanbod (oprichten van een netwerk, initiatieven/manifestaties) (groot publiek);
- Het aantal grensoverschrijdende promotieacties in de toeristisch-recreatieve sector (brochure, website, beurs);
- Het aantal professionaliseringsacties (begeleide ondernemingen uit de toeristische en recreatieve sector, opgeleide operatoren) (operatoren).
- Het aantal acties die gericht zijn op de structurering van het grensoverschrijdende culturele aanbod (gemeenschappelijke programma’s, initiatieven/manifestaties)
- Het aantal gezamenlijk uitgevoerde culturele acties (creatie van een brochure, website)
- Het aantal professionaliseringsacties (samenwerking tussen de actoren, uitwisselingen tussen culturele en artistieke instellingen).
Belangrijk lijkt dus dat men erin slaagt om mensen te laten deelnemen aan toeristische of culturele activiteiten aan de andere kant van de grens.

Een van de lopende projecten betreft De Groote oorlog herdacht.
Een ander betreft Het gemeenschappelijk geheugen van de 20ste eeuw met als beoogde doelstellingen:
- Onderhouden en verder ontwikkelen van de gemeenschappelijke geschiedenis en de waarden van deze regio.
- Ontwikkelen van een grensoverschrijdend kenniscentrum tussen het departement Pas-de-Calais (La Coupole) en de Provincie West-Vlaanderen (In Flanders Fields Museum en stad Ieper).
- Het gezamenlijk uitvoeren van historisch onderzoek.
- Online publiceren van de inventarissen van het grensoverschrijdend kenniscentrum via een portaalwebsite.
- Uitwerken van een gemeenschappelijke aanpak voor de communicatie naar instituties en het betrekken van de verschillende politieke en institutionele niveaus bij de aanpak van het grensoverschrijdende kenniscentrum.
- Sensibiliseren van onderwijzers, onderzoekers en leerlingen door onderlinge bezoeken en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke pedagogische aanpak.

Er moet steeds minstens een Belgische en een Franse Partner zijn. Ze subsidiëren 50 % van de totale kostprijs na aftrek van de gemaakte inkomsten.
Via de website of via hun nieuwsbrief wordt men op de hoogte gesteld als er nieuwe projectaanvragen kunnen ingediend worden. De laatste keer was de vervaldag begin maart 2009. Binnen het jaar zal er wellicht een nieuwe kans zijn.

Waarom zou men niet eens denken aan een project "Academie van de Westhoek"
De doelstelling zou kunnen zijn:
- De studie, het behoud van het gemeenschappelijk talig en cultureel erfgoed.
- Het uitbouwen van hechte en op de toekomst gerichte banden tussen het Belgische en het Franse deel van de Westhoek via taal en cultuur
- Het verspreiden van de Vlaamse en Nederlandse taal via publicaties en radio.
- enz.
Eventuele partners zouden kunnen zijn:
- Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale
- Het dialectgenootschap Bacht'n de Kuupe
- Het Maison du Néerlandais
- De huizen van het Nederlands uit het zuiden van West-Vlaanderen.
- Radio Uylenspiegel
- Komitee voor Frans Vlaanderen
- Zannekin
- Stichting ons Erfdeel
- Provincie West-Vlaanderen
- Departement du Nord
- Rectorat de l’Académie de Lille en de Inspection Académique du Nord
- enz. enz.

Op die wijze zou men kunnen bruggen bouwen tussen de voorstanders van het Vlaams en van het Nederlands. Beide richtingen worden bewaard en zijn belangrijk. Ze worden partners in plaats van concurrenten.
Doordat zowel geïnvesteerd wordt in het Nederlands als in het Vlaams, eventueel met verschillende doelgroepen, zou sponsering van het globale project (voor betaling van die andere 50%) van uit een bredere hoek kunnen komen.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Eversam ma apr 13, 2009 3:04 pm

Verdorie Polder dat is géén klein bier voor een Paasmaandag, daar is waarempel aardig over nagedacht en daar steekt muziek in !!
Een héél boeiende opbouw en tegelijk goed realiseerbaar, zolang er maar goede wil is !
"Eendracht BAART macht" als ik het zo bekijk Surprised
Eversam
Eversam

Aantal berichten : 233
Leeftijd : 74
Woonplaats : B - 8630 Veurne
Registration date : 28-02-09

http://www.dialectbachtendekupe.be/

Terug naar boven Ga naar beneden

INTERREG III Empty Re: INTERREG III

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum