Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Authenticiteit

Bericht  Polder op zo jul 24, 2011 12:02 pm

Het is in deze kwestie belangrijk om authentisch te zijn, voort te bouwen op de eigen eeuwenoude cultuur. In het deel van Vlaanderen dat nu in Frankrijk ligt betekent dit de cultuur van de Nederlanden. Die komt tot uiting op tal van gebieden, de architectuur, de kunst, de literatuur, de taal (met zijn dialectische varianten), de folklore, het hele materiële en immateriële erfgoed. Dit zijn de zaken waar het op aan komt.

Het Vlaming-zijn mag zich niet laten misbruiken door politieke stromingen, maar mag zich ook niet laten misbruiken door een (wellicht reactief op de globalisatie) modieuze hang naar puur regionalisme om het regionalisme. Indien het slechts de bedoeling is om uit te bazuinen dat men wel Fransman is maar toch een beetje anders, dan krijgt men ontsporingen zoals de Ch'ti rage waar men regionalistisch gaat doen met taalkundig en historisch onjuiste gegevens. Maar ook de reductie van de taal van Frans-Vlaanderen tot het plaatselijk gesproken Frans-Vlaams dialect is een ontsporing om zuiver regionalistische redenen. Zowel de ch'ti-rage als de reductie tot de tien jaar oude kunstmatige spelling dragen bij tot de teloorgang van de eeuwenoude authenticiteit. Met geschiedenisvervalsing komt men uiteindelijk bedrogen uit.

Vaandels, en logo's hebben hun belang in de herkenbaarheid van het Vlaams gevoel. Belangrijker lijkt me dat men zich in taal en cultuur als Vlaming kan ontplooien. Dat komt tot uiting in de studie van de taal en de eigen geschiedenis, het gebruik van die taal in het dagelijkse leven, ook via naamborden, webstekken (waar blijft de Nederlandstalige versie van de webstek van Yser houck, anvt, comité flamand de France, Radio Uylenspiegel, Convivialité en Flandre ?), Nederlandstalige aankondigingen van culturele evenementen, Nederlandstalige liedjes op de radio, Nederlandstalig onthaal in musea en horeca. Toon de Nederlandssprekende Vlamingen uit België en Nederland dat ze welkom zijn in Frans-Vlaanderen, op dezelfde wijze als de Belgische Vlamingen de Frans-Vlamingen welkom heten. Uitwisselingen op cultureel en wetenschappelijk vlak tussen Belgisch en Frans Vlaanderen moeten bevorderd worden. Waar blijft het eerste Nederlandstalig tijdschrift of weekblad uit Frans-Vlaanderen ? Dit zijn de zaken die van belang zijn en die overigens geen gevaar opleveren van verkeerde interpretaties en waarbij er dan ook geen enkele reden is om die politiek te gaan verantwoorden.

Graag wil ik hierbij een woord van waardering uitspreken voor het werk van Bissezeele. Hij probeert het hele palet van het culturele leven in Frans-Vlaanderen te belichten in het Nederlands. Deze webstek legt voor de hele wereld getuigenis af van een bestaande Nederlandstalige cultuur in Frankrijk. De webstek wordt stilaan een van de voornaamste encyclopedieën voor het Frans-Vlaamse erfgoed en dat in het Nederlands. Ook al wordt er veel over vroeger geschreven (wat belangrijk is voor de band met het verleden en de voortdurende correctie op de authenticiteit), ondertussen zijn we nu toch maar bezig in het Nederlands en bouwen we daadwerkelijk aan onze Vlaamse cultuur.
Polder
Polder

Aantal berichten : 948
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Authenticiteit

Bericht  Ropie op zo jul 24, 2011 9:54 pm

Goed geschreven Polder! 100% akkoord met uw stelling.

Ropie

Aantal berichten : 86
Registration date : 30-09-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  leuven op di jul 26, 2011 10:32 pm

Een spannend bericht van onze vriend Reynaert op Den Draed...

Reynaert schreef:
“A
savoir que l’extrême droite et les groupes identitaires récupèrent la
culture de Flandre française. Nous ne devons pas être naïf non plus.
Pour ces groupes, la Flandre française est une simple excuse.”

Encore ?
Oui,
OK, certes, un homme averti en vaut deux et prudence est mère de
sûreté, comme dit le Grand Schtroumpf… mais c’est aussi de marteler sans
cesse ce refrain qui contribue à entretenir la méfiance envers
l’identité flamande et accréditer le fantasme d’un milieu flamand
suspect en général.
Beste Vrienden,
Het is deze dagen niet erg gepast om over extremisme te spreken, een met recht en reden zwaar beladen woord, waar je voorzichtig moet mee omspringen...
Mag ik u een kleine inspanning vragen om een niet gemakkelijke tekst te lezen?
Op het blog “Den draed” reageert Kameraad Reynaert op een bijdrage over de punkgroep “Sputkalut” waarin volgens hem overdreven verwezen wordt naar extreem rechtse groeperingen in Frans-Vlaanderen, een tendens waardoor het ganse blazoen van de Vlaamse identiteit "besmeurd" wordt. Zijn commentaar heeft me getroffen, en ook ik kan in dit verband "mea culpa" slaan, trouwens zijn tekst is best ook van toepassing op Vlaanderen in België, daarom heb ik me de moeite getroost om hem te vertalen zodat een zo'n ruim mogelijk Nederlandstalig publiek er kan mee kennismaken

Leuven

Hieronder volgt de vertaling.


“Als je weet dat extreem rechts en soortgelijke groepen, de Frans-Vlaamse cultuur recupereren mogen we daar niet naïef omdoen, want voor hen is Frans-Vlaanderen slechts een excuus.”

Weer eens?
Ja, OK, een verwittigd man is er twee waard en de voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel zoals grote Schtroumpf zegt, maar dit is ook, het tot in den treuren toe herhalen van clichés die bijdragen tot het instandhouden van het wantrouwen tegenover de Vlaamse identiteit, die hierdoor het waanbeeld creëren dat het Vlaams milieu in zijn geheel verdacht maakt.
De dag dat ik bewust werd dat het mijn recht was om mijn Vlaamse cultuur op te eisen, kreeg ik de raad om toch maar op te passen en me voorzichtig op te stellen...“Let maar op dat je, je niet ophoudt met duistere groepjes extremisten”enz.. Het gebeurde dat men mij tot vervelens toe verhaaltjes vertelde over Vlaamse skinheads, Vlaamse herbergen, de succursalen van het Vlaams blok enz. enz... Ik had echter reeds lang mijn mening gevormd over deze raadgevende, schimmige angstaanjagers. Dit soort geruchten doen in die mate de ronde, dat als maar meer mensen zichzelf schrik aanjagen, waardoor dit soort geruchten een eigen leven gaan leiden. Met als gevolg dat weinig scrupuleuse individuen, van het Jacobijnse type, (=Franse centralisten) bewust hun gesprekspartner van de Vlaamse cultuur willen afhouden.

Ik heb echter de indruk dat dit discours, dat ons wil waarschuwen, eerder de associatie van deze ”ideeën” met de Vlaamse identiteit, in het hoofd van de mensen gaat bestendigen.

Een klein voorbeeld: sommige mensen vinden het fijn om dat eeuwige verhaaltje van de “zwarte leeuw” te cultiveren... Ze doen dat zogezegd om je te waarschuwen, of om zich interessant te maken. Wanneer de leeuw geen rode klauwen heeft, let dan maar op, want nationalisme, separatisme en extreemrechts liggen op de loer... Persoonlijk heb ik van deze boosaardige roddels meer dan genoeg.
Je moet weten dat de meerderheid van de stickers, maar ook vlaggen en logo’s, waarop de Vlaamse leeuw uitsluitend in het zwart staat afgebeeld, slechts om budgetaire redenen in één kleur werden gedrukt. Als je telkens moet gaan denken dat achter elke sticker met een zwarte leeuw een fascist schuil gaat is het ver gekomen!
Meer en meer eindigt dit in totale verwarring. Ik kan persoonlijk getuigen van een waar gebeurde anekdote, waarbij men net het tegenovergestelde beweerde: de leeuw met rode klauwen is nationalistisch want rood is synoniem voor agressie. Het verhaal ging erin als koek, het slachtoffer ging dit voor waar geloven en vertelde het ook zo verder...
Dit zijn mooie voorbeelden van nefaste roddels die nergens opslaan. Doordat ze blijvend rondgestrooid worden door mensen met “goede bedoelingen” blijft dit ergelijk wantrouwen tegen onze identiteit aanhouden.

Te veel waakzaamheid leidt tot paranoia.
Neem je in acht, vooral voor de sensatiepers die zich laat verleiden om pressiegroepen op te voeren of verdachte allianties in die mate op te schroeven tot wat ze eigenlijk niet zijn.
Weet je nog hoe de zaak “Wido Triquet*” werd aangepakt door de pers, hoe “la Voix du Nord” en de TV, “jubelden” omdat ze de term “mouvement Flamand” (Vlaame beweging**) weer in de mond konden nemen omdat die de gek van een Triquet, dit zelf weer ter sprake had gebracht, en hoe ze het hadden over “deS extrémisteS flamandS” in het meervoud.
De “hoer”, maar hij stond gelukkig alleen! Door hen de spuwbak aan te reiken en de term “mouvement Flamand” weer te hernemen zonder er zich vragen bij te stellen waren onze scalpenjagers van de pers voor hem het gedroomde publiek, ze speelden zijn spel mee, zo gaat dat...
Deze tendens wordt stilaan erger. Kijk maar eens naar de radicaal veranderde houding van de pers ten overstaan van de jaarlijkse “Mars Van de Pene”.
Ik herinner me nog de toon van de reportage op FR3, de artikels in “l’Indepandent” en zelfs in ”la Voix du Nord”, ook in hun internet bijdrage “Daily Nord” waarin ze over de mars schreven: “het zijn geen koorknaapjes die de Vlaamse identiteit hier bij elkaar brengt”. Een lelijke veralgemening die je sprakeloos stemt. Als je dan even Pétain (een Franse generaal die meeheulde met de Duitsers) in herinnering neemt dan bekruipt je de schaamte. Schaamte voor de kniesoren die zich met volle overtuiging wentelen, in de commentaren van het allegaartje “sterke overdrijvers”, net als de op sensatie beluste paparazzi met hun grote klinkende titels. Tenminste, als achter dit als geen ideologie schuil gaat, want kijk maar hoe “la Voix du Nord” schittert als “nummer één” in het vereenzelvigen van de regio met de Chti-identiteit om die vervolgens te plakken op gans onze streek, want een Vlaamse identiteit past nu eenmaal niet in hun project.
We kunnen het ook nog hebben over het regelmatig terug opvoeren van Jean-Marie Gantois (collaborateur) en het VVF (Vlaams Verbond Frankrijk), maar jandorie hoe lang is dit allemaal al niet geleden? Ik kan me niet ontdoen van de achterliggende gedachte dat het regelmatig naar boven spitten van dit alles juist gebeurt om te doen geloven dat het VVF nog altijd bestaat,.
Ook Bretoenen zijn niet gelukkig, wetende dat sommigen hun cultuur liefst dood en begraven willen zien. Men moet weten dat zelfs gematigde personen vol “goede wil” hun “Breizh Touch” (optocht met doedelzakken) in Parijs aan het begrip “Panzer divisionist” koppelen.

Dit alles om één ding te zeggen: het met alle geweld waarschuwen om toch maar op te passen bevordert een ingesteldheid van wantrouwen voor alles wat Vlaams is. Je kan dit vergelijken met het plaatsen van borden rond een groen parkje met “Opgelet gevaar”, “Te wantrouwen” “Wees waakzaam” of “Op eigen risico betreden” Niemand zal hier komen picknicken en ook de wandelaars schrikken bij het zien van die borden.
Te veel Vlamingen, gevraagd naar hun voorkeur verweren zich onmiddellijk met: “Ja ik ben Vlaming maar opgelet hoor ik ben geen (te kiezen uit het lijstje ) nationalist, separatist, extremist. Dit is het zich op voorhand gaan verdedigingen voor iets waarvoor je gesprekspartner je niet heeft beschuldigd, met het onrechtstreeks gevolg dat je bij deze laatste de aandacht getrokken hebt op het bestaan van Vlaamse extremisten. Jammer dat men telkens weer, ongewild, via deze ellendige associaties, het vermeend samengaan van het extremisme met de Vlaamse identiteit ingang doet vinden.

Zowel in daden als in feiten is de Vlaamse beweging in Frankrijk één van de meest vredelievende, democratische en achtenswaardige bewegingen van alle minderheden van Europa. De Vlaamse beweging van Frankrijk heeft nooit bommen gelegd, zelf die fameuse radicalen niet! Desondanks blijft er aan de Vlaamse identiteit een muffig geurtje hangen, “men neemt het met een pincet vast terwijl men ondertussen op eieren loopt”
De identiteit van de Bretoenen, Basken en Corsicanen verwekt daarentegen uitingen van instemming, steun en zelfs enthousiasme ook al zijn er onder hen groepen die zich beroepen op het terrorisme. Dit komt omdat heel veel Bretoenen, Basken en Corsicanen hierin het verschil maken met de Frans-vlamingen: “ze laten zich niet schuldig voelen of laten zich niet diaboliseren”! Waarom doen de Vlamingen dat wel ???
Er zit ergens in ons, een probleem van paranoia. Laat ons een beetje uit onze wereld van fantasmen stappen en ons afvragen wat de realiteit is? Dan komen we tot de conclusie, dat er geen bommen, geen fysiek geweld zelfs niet de intentie ertoe is. Waar zit dan dat extremistisch geweld in Vlaanderen? Het is dus meer dan dringend nodig om dit alles te relativeren en terug te keren tot de sereniteit die de Vlaamse cultuur nodig heeft om te overleven.

Indien er dan al recuperatie is, moet men de normale mensen niet met vermoedens van schuld belasten. Deze cultuur van wantrouwen verhindert immers de bewustmaking van de Vlaamse cultuur. De ontstane opening in de markt wordt dan ironisch genoeg ingenomen door diegene die deze cultuur willen recuperen.

Om te besluiten wens ik terug te komen op het onderwerp waarmee alles begon: “Sputkalut”. Ik lees in “la Voix du Nord” dat zij een liedje zingen met als titel “Fransch Vlaenderen” en ik lees ook dat zij dit in verband brengen met het gevecht van een machtswellustig politieker, die vijandig staat tegenover rasvermenging.
Dit soort dingen maakt me sprakeloos; dit is nu net er alles aan doen om de associatie van de ideeen die ze bestrijden te bevestigen. Het genre van trukje dat ons weer eens benadeelt. Konden ze toch geen andere naam kiezen voor dit lied. Een titel die dichter bij hun onderwerp ligt. Is dat voor hen het Vlaanderen van Frankrijk? Het is jammer dat ook hier weer deze associatie gecreëerd wordt, al dan niet dank zij hen.

Het is ontgoochelend, maar ik heb getracht om je het in dit commentaar uit te leggen, ik zelf verkies dat men mij laat dromen zonder nachtmerries, zingen, schrijven en uitdragen al wat mooi, goed en warm is in ons Vlaanderen en onze Vlaamse cultuur, want dat hebben we nodig. Ik hoop dat de rest van “Sputkalut” hun repertoir eerder van “dit” soort gehalte is en indien ja, dan wens ik hen veel geluk. Ik hoop dat ze weer in mijn achting gaan stijgen door deze bedroevende geschiedenis van “Fransch Vlaenderen” en zijn racistische politieker achter zich te laten.

Reynaert


Nota’s van de vertaler
Cursief tussen haakjes zijn verduidelijkingen van de vertaler
*Wido Triquet, werd zwaar aangepakt door de Franse staat omdat hij zich ondermeer verzette tegen de naamsverandering van het College Michiel de Swaen. Persoonlijk vind ik dat de auteur tegen hem te fel te keer gaat...
Het begrip **Vlaamse beweging, heeft in Belgisch Vlaanderen niet dezelfde connotatie als in Frankrijk
leuven
leuven

Aantal berichten : 210
Leeftijd : 81
Woonplaats : LEUVEN
Registration date : 28-04-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Humor en politiek

Bericht  Bissezeele op zo sep 04, 2011 4:49 pm

Een geheimzinnige wimpel tussen St-Momelin en Sint-Omaars...

Le marais flamand aux Flamands !
et à Marie Groette !


Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 110904064735970738691957
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Vlaklander op ma sep 05, 2011 3:11 pm

En heb je enig idee wat met deze "wimpel" bedoeld wordt? De bovenste regel is nog wel te begrijpen maar ook hierbij vraag ik mij af wat precies het probleem is van de schrijver. Worden er te veel huizen opgekocht daar buitenstaanders? Wil men Vlaams praten? (dan is men toch wat laat met het spandoek). De tweede regel is al helemaal cryptisch. Is het misschien een poging tot Vlaams om de Franstaligen af te schrikken?

Vlaklander

Aantal berichten : 79
Registration date : 06-06-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Bissezeele op ma sep 05, 2011 7:22 pm

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 110905094330970738698225
Vlaklander schreef:En heb je enig idee wat met deze "wimpel" bedoeld wordt? De bovenste regel is nog wel te begrijpen maar ook hierbij vraag ik mij af wat precies het probleem is van de schrijver. Worden er te veel huizen opgekocht daar buitenstaanders? Wil men Vlaams praten? (dan is men toch wat laat met het spandoek). De tweede regel is al helemaal cryptisch. Is het misschien een poging tot Vlaams om de Franstaligen af te schrikken?
Beste Vlaklander,
Vanavond heb ik de uitleg geleerd... Ik dacht aan een grap maar het is heel serieus... Je hebt de toestand begrepen... Dit is een initiatief van de Vlaamse vereniging "Westhoek en alerte". De voorzitter heet Jean-François Vendeville. Hij woont in Ekelsbeke maar bezit een terrein in het Frans-Vlaamse moeras in Noordpeene. Onze vriend Polder zal misschien de tweede regel je uitleggen...

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Polder op ma sep 05, 2011 9:53 pm

Bissezeele schreef: Onze vriend Polder zal misschien de tweede regel je uitleggen..
Toen ik klein was zat er bij ons in de polders in elke waterput (waaruit men met akers, emmers, water putte) een 'akerpuit', een 'hakerpuit', een puit, een kikker met een haak die de kindjes die te dicht bij de put kwamen met zijn haak in het water trok. (Bemerk het spel van verschuivingen in klank en betekenis.) Men vertelde dergelijke verhaaltjes om de kinderen af te schrikken om te dicht bij waterputten, beerputten en diepe grachten te komen. "Pas maar op van den akerpuut!" Diezelfde idee vinden we terug in de legende van Marie Groëtte of Grouette. Marie Groëtte was een heks die in het moeras leefde en de kinderen die zich te dicht bij de waterkant waagden in het water trok en in moerasmonsters veranderde (in andere versies werden ze opgegeten). Groëtte zou van 'growet' of 'groët' komen dat was een soort mesthaak waarmee tuinders aardappelen rooien (een soort riek met vier haaks geplooide tanden). De symboliek is duidelijk: blijf uit de buurt van het moeras. Soms wordt gezegd dat Marie Groëtte in de moerassen van Sint-Omaars leefde, maar de legende komt voor in Vlaanderen, Artesië en Picardië. In Aix Noulette (bij Lens) hebben ze een reuzin Marie Groëtte.
De figuur van Marie Groëtte wordt hier gebruikt door mensen die zich verzetten tegen de plannen om het Vlaams Moeras van Niewerleet en de moerassen van Sint-Omaars het Unesco-label 'man and biosphere' op te plakken.
Naast de interessante tekst die Bissezeele op het net heeft gezet, kan men nog meer teksten over deze problematiek vinden via Alvinet.
Dat de mensen van de streek van Sint-Omaars en Niewerleet maar goed op hun tellen passen. Voor de plaatselijke bevolking is dat geen goede zaak. Waar ik woon kunnen we er over meespreken.
Polder
Polder

Aantal berichten : 948
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Vlaklander op wo sep 07, 2011 8:10 pm

Aha een hakerpuit:
Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 7t8x
Wat de Natura 2000 betreft, ik mag dan wel bioloog van origine zijn maar ik vind ook dat het toch vaak verkeerd uitpakt. Als ik zie hoe bij ons de vissers in de Waddenzee worden aangepakt voor een paar niet zo heel zeldzame zeeëenden. Aan de andere kant verdiend het gebied zeker bescherming. De opmerking dat de mensen al die tijd goed voor de streek gezorgd hebben is niet heel geruststellend. De tijden zijn veranderd. De landbouwtechnieken zijn veranderd en een stukje grond brengt voor de projectontwikkelaar het meeste geld op, dan voor de huizenbouwer en dan pas voor de boer. Koppelen we dat aan de hoge werkloosheid in de streek door het sluiten van industrie rond St Omaars dan wordt het gebied wel erg kwetsbaar en is het aanwijzen als beschermd gebied misschien wel een goed idee. Dat moet dan wel in samenspraak met de lokale bevolking gebeuren waarbij ook de mensen van de Noordelijke gemeenten met meer Vlaams karakter als Nieuwerleet (mooie naam zo die was ik nog niet tegengekomen) moeten meedoen.


Laatst aangepast door Vlaklander op di aug 27, 2013 8:54 am; in totaal 1 keer bewerkt

Vlaklander

Aantal berichten : 79
Registration date : 06-06-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Polder op do sep 08, 2011 5:29 pm

Vlaklander schreef:Aha een hakerpuit
Gedurende zestig jaar van mijn leven heb ik nooit geweten hoe een akerpuut eruit zag en nu is er een foto.
Stom van me dat ik er nooit op gedacht heb om een bioloog te raadplegen Laughing . Bedankt!
Polder
Polder

Aantal berichten : 948
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty "Le marais flamand aux Flamands" (7)

Bericht  Bissezeele op ma sep 26, 2011 1:10 pm

L'Indépendant schreef:vrijdag 23 september 2011

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 110926025927970738799969

Page 2
Du côté des opposants
Sans les Flamands, mais avec les Audomarois
(...) Jean-François Vendeville, président de Woesthoek (sic!) en alerte et des riverains du Bonneghem n'a tout simplement pas reçu de carton d'invitation. "Ce n'est donc pas un boycott. Comment décliner une invitation que l'on a pas reçue. Je ne fais pas de parano, mais j'ai le sentiment assez fort que l'on veut écarter certaines personnes" (...)
Nos amis de l'Indépendant (Saint-Omer) ne sont pas à l'aise avec les concepts relatifs à la Flandre (...)
_ "Sans les Flamands, mais avec les Audomarois"... C'est un peu "fort de café" tout de même; le tiers des riverains du marais sont flamands! Ce titre est absurde; il suggère que seuls les flamingants sont flamands (et c'est en effet une idée de plus en plus répandue...).

_ "La droite nationaliste" (sic!)... En France, la droite nationaliste n'est - par définition - pas flamande... "Droite régionaliste" aurait été plus juste... En plus cette appelletion laisse entendre qu'il s'agit d'un mouvement politique structuré, alors qu'il s'agit d'un groupuscule... on joue à se faire peur, à faire naître des fantasmes autour de tout ce qui est flamand... C'est comme la voix du nord qui vient de publier une double page (!) dans ses 29 éditions (!!) sur la Maison flamande de Lambersart... Grand Lille tv aussi a fait un reportage sur ce sujet avec une interview de Martine Aubry (!!!)... C'est catastrophique pour l'image du concept "Flandre" qui est récupéré par les identitaires...

_ "Woesthoek en alerte", c'est pas mal non plus (...). Dès qu'il y a le moindre mot flamand, c'est "panique à bord", et immanquablement il y a au moins une faute d'orthographe... Même remarque pour Grand Lille tv; vous avez vu comment ils écrivent "opstaan" ??

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty "Le marais flamand aux Flamands" (7)

Bericht  leuven op ma sep 26, 2011 9:16 pm

Onze vriend Bissezeele vroeg om zijn
commentaar te vertalen naar het Nederlands

Onze vrienden van de l‘Independant (Sint-Omaars) voelen zich niet lekker met de ideeën met betrekking tot Vlaanderen (...)
Zonder de Vlamingen maar met de Audomarois” ... Dit is nogal sterke koffie, je moet weten dat een derde van de bewoners van het Marais Vlamingen zijn. Deze slogan is absurd. Hij suggereert dat alleen flaminganten Vlaming zijn (dit is inderdaad een idee dat meer en meer opgang vindt)

Het rechts nationalisme” (sic!) ... In Frankrijk is het rechtse nationalisme per definitie niet Vlaams... “Rechts regionalisme” zou beter klinken... maar deze benaming veronderstelt een politieke structuur terwijl het hier slechts om een klein groepje individuen gaat... men wil zich graag schrik aanjagen, waanbeelden oproepen rond alles wat Vlaams is. Zoals La voix du Nord die een dubbele pagina besteedt in haar 29 edities over het Vlaams huis van Lambersart. Ook Grand Lille TV heeft een reportage gemaakt rond dit onderwerp met een interview met Martine Aubry (!!!)
Dit is rampzalig voor het imago van het concept Vlaanderen dat misbruikt wordt door uiterst rechts.

Woesthoek gealarmeerd”, dit is ook niet slecht (...) van zo gauw er een woordje Vlaams verschijnt is er paniek aan boord en onvermijdelijk is er de traditionele schrijffout, zelfde opmerking voor “Grand Lille tv” heb je gezien hoe ze “opstaan” schrijven ??


leuven
leuven

Aantal berichten : 210
Leeftijd : 81
Woonplaats : LEUVEN
Registration date : 28-04-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty "Le marais flamand aux Flamands"

Bericht  Bissezeele op wo okt 05, 2011 10:37 am

L'Indépendant schreef:donderdag 29 september 2011

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 111005123838970738846591
de video met de toespraak van Jean-François Vendeville (vereniging Westhoek en alerte)
https://www.youtube.com/watch?v=ccuhuesMfnQ&feature=player_embedded
Vlaming = extreemrechts voortaan in de streek van Sint-Omaars. 'Dankzij' Opstaan en Westhoek en alerte. Rampzalig.


Laatst aangepast door Bissezeele op zo jun 16, 2013 8:05 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Westvloaming op zo okt 16, 2011 10:51 pm

Bissezeele schreef:
L'Indépendant schreef:donderdag 29 september 2011

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 111005123838970738846591
de video met de toespraak van Jean-François Vendeville (vereniging Westhoek en alerte)
Vlaming = extreemrechts voortaan in de streek van Sint-Omaars. 'Dankzij' Opstaan en Westhoek en alerte. Rampzalig.


Inderdaad ontzettend idioot ! Sad

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Bissezeele op di feb 07, 2012 8:46 pm

.


Laatst aangepast door Bissezeele op zo jun 16, 2013 8:04 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Westvloaming op vr feb 10, 2012 6:02 pm

Bissezeele schreef:
Heeft iedereen zijn tee-shirt "me gaen nuze taele nie laeten!" ?

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 1202070544021419619407584


Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 1202070544581419619407593

Dit tee-shirt werd gedrukt 20 of 25 jaar geleden... zeker onvindbaar...

Ik heb er geen, maar als je ze op het spoor komt waar ik ze kan vinden, laat mij het dan wél weten hé... Ondertussen ben ik hier in het zuiden van het vroegere Occitanië, meer bepaald in het bedevaartsoord Lourdes, de plaatselijke bevolking diets aan het maken dat er in het verre noorden van het Franse land zich een departement bevindt, dat Vlaanderen heet... Wink

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Bissezeele op zo jun 16, 2013 7:29 pm

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 13061603443414196111297446
Bij ons gebruiken de groenen de symbolen van de Vlaamse nationalisten...
De context heeft beslist niets te zien in Frans-Vlaanderen en in Belgisch Vlaanderen...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  cornelis op ma jan 27, 2014 9:11 pm

Ik heb een brief ontvangen uit Frans-Vlaanderen:
met 'nieuwe postzegel' ?
Wie weet daar meer van ?

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Azps
cornelis
cornelis

Aantal berichten : 1583
Registration date : 28-04-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen - Pagina 2 Empty Re: Politiek en Vlaams gevoel in Frans-Vlaanderen

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum