Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

De Spiegel van Frans Vlaanderen

Ga naar beneden

De Spiegel van Frans Vlaanderen Empty De Spiegel van Frans Vlaanderen

Bericht  Sander op wo sep 15, 2010 2:26 pm

Geachte mensen van Frans Vlaanderen,

Ik heb enkele berichten geplaatst op jullie forum van Frans Vlaanderen. Deze bevatten mijns inziens fouten en onvolkomenheden. Ik vergaloppeerde me teveel om het zacht uit te drukken.
De achtergrond van dit verhaal is dat ik de voorbije weken het werk van historicus Delahaye bestudeerd heb. Hiervoor was ik er totaal niet mee vertrouwd. Daarbij komt nog dat de stof ingewikkeld en zijn opvattingen zeer onconventioneel waren. Vandaar dus de soms verkeerde interpretaties die ik eraan gegeven heb.
Ik hoop dan ook dat jullie niet afhaken door die eerdere berichten!
Feit is wel dat hij om zijn stelling te verdedigen verbluffend veel argumenten kan aanhalen, en dit al even verbluffend in tegenstelling tot zij die de traditionele opvattingen verdedigen. En dat hij bijvoorbeeld geen grote volksverhuizing nodig heeft om zijn stelling te verdedigen. De Friezen zaten rond 800 na Chr. waar Caesar een kleine eeuw later aantrof toen hij Germania (Noord Frankrijk) veroverde.
Het weerwoord van zijn tegenstanders is verontrustend beschamend.
Ze hebben nochtans veel te verliezen. Hun illusies, denk ik, maar toch.

In zijn stelling zijn Vlamingen (de echte van Frans, Oost, West, Zeeuws) eigenlijk Friezen.
Het woord Vlaming is germaans van aard en duid een bewoner van rond het Flevum (of Almere of Flevomeer) aan. Mensen die de Romaanse taal spraken duidde hen hiermee aan. De naam waar Vlamingen zichzelf, volgens Delahaye lang geleden mee aanduidde was Fries.
Robrecht de Fries werd Graaf van Vlaanderen in 1071 na de slag bij Kassel in hetzelfde jaar en bleef dit tot zijn dood en was dus in de optiek van Delahaye geen vreemde overheerser.
Hij was heer van Frisia(Vlaanderen) en regent van Holland. In die tijd nog een jong gesticht graafschap (kolonie). Zoals het huidige Friesland in Nederland ook een kolonie was, en waar in de periode van Robrecht de Fries hoogstens nog maar enkele duizenden mensen woonden op de schaarse terpen in het gebied. In de 14e eeuw is Friesland pas ingepolderd!
Ook de Romeinen hadden het veelvuldig over de Friezen. Net als als de overlevering van de Franken. In een periode waar het huidige Friesland op de zeebodem lag!


Robrecht de Fries was de tweede zoon van Boudewijn V en Adele van Frankrijk. Mogelijk heeft hij die naam aan zichzelf gegeven om duidelijk te maken aan zijn volk waar zijn loyaliteit lag. Bij de Friezen!


Zoveel steden in België, Nederland, Duitsland ze vechten allemaal om de geschiedkundige erfenis van de romeinen als honden om een been. Een verleden dat hen in de optiek van Delahaye niet toekomt.
Op de stad Trajectum bijvoorbeeld maken zowel Utrecht, Maastricht en zelfs Antwerpen (zij het minder uitgesproken) aanspraak.
Delahaye duidt Tournehen aan (waar heden zo weinig mensen wonen). En gedegen gemotiveerd.
En het komt voor die Duitse, Belgische, en Nederlandse steden wonderwel goed uit dat plaatsen als Tournehen en Audricq niet alleen dun bevolkt zijn. Je kan je moeilijk van de indruk ontdoen dat velen van de mensen die er wonen eigenlijk liever willen vergeten waar ze vandaan komen. De cultuur affirmatie met de Chti 's als hun ultieme en verste horizon.
Hun werkelijk verleden en dat van hun voorvaderen is nochtans onwezenlijk straf.
Ik wil niet zeggen Frans Vlaanderen. Maar dit is niet de enige streek in Frankrijk waar vroeger Vlaams gesproken werd*.
Ik bezit een reeks van vijf boeken. Vier gaan er over België en één over De Franse Nederlanden. Dat boek is uitgegeven in 1986 en heet: Spiegel van Steden, dorpen en Landschappen in Frans-Vlaanderen. Vooral wordt de schoonheid van Frans Vlaanderen maar natuurlijk ook van Kamerijk, Rijsel, Atrecht, ... en bijvoorbeeld ook Grevelingen.
Het boek is uiteraard niet politiek. Maar het merkt wel op dat er in de geschiedschrijving van de stad die hen op het gemeentehuis wordt aangeboden zeer weinig verwijzing naar Vlaanderen werd geuit. De naam kwam volgens de lokale bronnen van Grave-Linghe(kanaal) dat door Fransen onder Thiery d'Alsace (zonder vermelding van Graaf van vlaanderen!) werd gebouwd. In 1986!
Dit lijkt op politieke begraaf/ verdoezel geschiedschrijving die de waarheid oneer aandoet. En Gravenenga wordt al in 1040 vermeld. De stad was er eerder dan het Kanaal. Daarvoor heette ze trouwens Wilbort.
Hopelijk is de toestand heden rechtgezet.

De Italianen doken niet uit de donkere middeleeuwen op rond het jaar 900 na Chr. om Fries of Vlaams laken te kopen. Ze wisten hen te vinden in 50 voor Chr., in 400 na Chr., in 400 na Chr ., in 600 na Chr, in 800 na Chr. in 1000 na Chr., in 1200 na Chr. En in alle jaren ertussen omdat ze woonden waar ze altijd al gewoond hadden!

Godfried van Bouillon kwam uit Boonen/Boulogne in een tijd dat daar nog Vlaams werd gesproken!
Tongeren was niet de stad van de Eburonen, de Betuwe niet de streek van de Bataven, ... . Een schier eindeloze reeks schoolboekjes geschiedenis die hij onderuithaalt. En wederom gedegen gemotiveerd ... .
Allemaal bevinden die gebeurtenissen zich in de buurt van de monding vanwaar je de overkant kan zien... . Niet de Rijn is de Renus maar de Schelde... . Schokkend!
De verwarring is wel begrijpelijk vermits de Geograaf van Ravenna zowel de Rijn(Renus van de Allemannii) als de schelde(Renus van de francii) zo noemt.

Europa deelt in de Klappen. Karel de Grote is niet de Vader van het Subcontinent. Eerder een ietwat schofterige Frakische koning die bijvoorbeeld de slachting van duizenden Saksische krijgsgevangenen beval.

Hoe is die kwal van het verhaal van de volksverhuizing rond 400 na Chr. er kunnen komen.
Delahaye stelt het als volgt:
De vroegere eerste pseudo/wetenschappers konden niet aan de verleiding weerstaan hun stad of streek magische krachten toe te dichten. Afstammeling te zijn van de dapperste aller Galliërs... . En Hun stad geworteld in een diep en glorieus verleden.
Hun opvolgers konden dit evenmin.... .
De hertog van Brabant liet bijvoorbeeld een stamboom opstellen in de 13e eeuw waaruit moest blijken dat hij afstammeling was van Augustus himself.

En wat te zeggen van het feit dat alle(allemaal dus geschriften waarin sprake is van de Friezen van voor het jaar 1000(dus over Radboud, enz... te vinden zijn in jep... de abdijen van Sint-Omaars en Gent. Géén enkele in Nederland.

*Tot slot een beetje oven Taal
In mijn boek van de Spiegel van ... staat ook een speciale anekdote over de abdij van Sint-Omaars: Het speelt zich af in 1447: bij afwezigheid van de abt werden de Franse monniken door hun Vlaamse broeders en de burgers van Omaars, de stad uit gejaagd. Een merkwaardige manier om christelijke naastenliefde te beleven merkt het boek droog op.
Wel niet gek als je bedenkt dat die Vlaamse monniken op de hoogte waren van het wedervaren van Radboud en de Friese aanvoerders voor en na hen. Ze wisten nog dat het hun streek geschiedenis was dat die geschriften bevatte. Het maakte hen ook duidelijk van welke kant ze onderdrukking mochten verwachten.

H. Rijckeboer in een Nederlandse taalkundige die taal verschuiving van het Nederlands naar het Frans in de Franse Nederlanden een boek geschreven heeft. Je kan het bekijken op http://www.dbnl.org/tekst/ryck002nede01_01/ryck002nede01_01_0017.php

Bondig samengevatte indicaties: .
Boulogne tweetalig in de 12e eeuw. De gebieden te noorden ervan worden de toponiemen zuiver Nederlandstalig weergegeven (bijvoorbeeld Heusen i.p.v. Hersdin) op een verder volledig in het Frans opgestelde renterol uit de 13e eeuw.
De biograaf van Graaf Boudewijn van Guines(Wijnen) die een liefhebber van literatuur is, benadrukt in de 13e eeuw dat de graaf ook Frans kan spreken. In het voorbeeld van Brussel was het eerst de Adel en hoge burgerij die Frans gingen spreken.
Een dispuut tussen de monniken van Andres en het moederhuis in Poitou komt naar voor dat zij rond 1200 Vlaams spreken en erop staan dat hun taal gerespecteerd wordt.
Een Engelse text betreffende Calais (in Engelse handen van 1347 tot 1558) uit 1529 waarin gesteld wordt dat in Calais geen Engels meer gesproken wordt. Er zijn enkel Engelsen en Vlamingen. (tweetaligheid dus)
Tot 1593 worden strafzaken in St-Omaars uitgesproken in het Frans en Nederlands.
Audruick, Nortkerque, Zutkerke en Polincove tot de 18e eeuw
Het land van den hoek (St Foquin, St-Omaar-Chapelle, St-Marie-Kerque) tot de 19e eeuw
Frans Vlaanderen tot de 20e eeuw

Van die laatste zin krijg ik een krop in de keel ... .

Ps: als je de geschiedenis van Vlaanderen wil leren kennen van voor 900 voor Chr. lees dan die van de Friesen op bv. Bertsgeschiedenissite!

Sander

Aantal berichten : 9
Leeftijd : 42
Woonplaats : Turnhout
Registration date : 28-08-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum