Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Pagina 4 van 9 Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende

Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Stef op ma nov 24, 2008 9:37 am

Heeft die man ook een website ?
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op ma nov 24, 2008 1:22 pm

Nee, geen website. Maar er zijn honderden gele Vlaamse bordjes overal in de Franse Westhoek...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Leonard op do nov 27, 2008 7:10 pm

Kan iemand toelichten wat momenteel de officiele status is van het Frans-Vlaams. Een volgende vraaag is hoe/wat/wanneer verloopt de erkenningsprocedure van het Frans-Vlaams door de Franse staat.

Leonard

Aantal berichten : 62
Leeftijd : 60
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op ma dec 01, 2008 2:12 pm

Een artikel van Knack op de website van de ORDE VAN DE PRINCE :

SPANNEND : ALLES wordt gezegd in dit artikel. Het loont de moeite!

Let op : het is een Belgisch Vlaams standpunt (...) Wink


De laatste kreten van Uylenspiegel.


In Frans-Vlaanderen heeft het plaatselijke Vlaemsch waarschijnlijk zijn mooiste dagen achter zich. Alleen moedige vrijwilligers vechten nog om de overleving van hun oude streektaal. De verrassende nieuwkomer in de regio is het Nederlands.


Het Vlaanderenland dat Jacques Brel bezong, houdt niet op bij de schreve, de Frans-Belgische grens. Het vlakkeland, waar de winden uit alle vier de richtin-gen vrij spel hebben, strekt zich nog enkele tientallen kilometers zuidwaarts uit. In het Franse deel van de Westhoek, grofweg tussen het riviertje de Leie en de stad Duinkerke, wapperen Vlaamse leeuwen op bakstenenhuizen langs straten met kasseien en prijken specialiteiten als potjesvleesch en waterzoï op de menukaarten. Net als de noorderburen drinken de meeste Franse Vlamingen liever pintjes na het werk dan wijn. En de drie heuvels die met hun toppen tot 175 meter hoogte de vlakte van akkers en weilanden doorbreken,noemen ze de Drie Bergen, waar de meeste Fransen waarschijnlijk zouden spreken van miezerige puisten.

Onmiskenbaar Vlaams.

Plaatsnamen als Godewaersvelde, Steenvoorde en Hazebrouck, achternamen als Ternynck, Lambrecht en Declerck en zelfs bushaltes zo-als Boernhol in Duinkerke laten geen ruimte voor twijfel aan de Vlaamsheid van de streek. Maar Vlaams spreken, zoals vroeger, doet bijnaniemand meer. In de weinig aantrekkelijke stad Duinkerke No is de kans groter een Vlaamse toerist te horen dan een lokale flamandophone. Alleen in kleine plattelandsdorpjes leeft de taal nog. Maar ook daar zijn nagenoeg alle sprekers in hun laatste levensfase.

Het Vlaams, eensoort oude, minder geëvolueerde Question variant van het Nederlands, profiteert nauwelijks van de opleving die enkele streektalen kenden sinds Frankrijk in 1999 het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen van de EU ondertekende. Met het Bretoens, het Corsicaans en het Elzas-sisch gaat het sindsdien iets beter, maar het Vlaemsch, dat op het West-Vlaamse dialectlijkt, zal zonder drastische maatregelen een stille dood sterven. Crying or Very sad

Marie-Christine Lambrecht, voorzitster van de culturele vereniging Het Reuzekoor in Duinkerke, probeert dat te voorkomen. “De Franse Vlamingen zijn geen activisten of intellectuelen”, legt ze uit. In het Frans, want Westhoekers en Nederlandssprekenden kunnen elkaar moeilijk volgen als ze hun eigen taal spreken. “Als we beter georganiseerd waren, zoals de Occitanen of de Bretoenen, of geweld zouden gebruiken, zoals de Corsicanen of de Basken, zouden we meer aandacht krijgen en meer geld uit Parijs.

Lambrecht zelf is grootgebracht met het Vlaams, maar vanaf het moment dat ze ging puberen, wilde ze niets meer met de taal te maken hebben. “Als mijn moeder mij in het Vlaams aansprak, antwoordde ik in het Frans”, zegt ze. Maar toen ze getrouwd was en een huis had, “toen het leven saaier werd”, herontdekte ze haar wortels. Een van de rede-nen van haar scheiding was zelfs l’horreur die haar man toonde als zij zich bezighield met haar nieuwe passie, het Vlaams.

Frans spreken en zoet spelen.

Het Reuzekoor zet zich in voor het behoud vande Vlaamse taal en het cultuurgoed in Noord-Frankrijk. In het kasteel waar de vereniging zetelt, leren dertig deelnemers Vlaamse liedjesen dansen aan. Bovendien geeft universitair docent Jean-Louis Marteel van de Universiteit van Duinkerke les in de taal. Opnieuw zijn het vooral oudere mensen die geïnteresseerd zijn. “Sommigen komen niet zozeer om de regels van de taal daadwerkelijk te leren”, zegt Lambrecht, “maar gewoon om een uurtje Vlaams te praten. Ze kennen niemand meer die de taal spreekt.” Marteel schreef zelfs een cursusboek: Cours de Flamand. Het Vlaams dat men oudders klappen (spreken). Hij stelde één grammatica samen uit alle Frans-Vlaamsedialecten, die vaak van dorp tot dorp verschil-len. De diversiteit en de late standaardisering verklaren dat woorden als “ouders” (“oudders”) en “Vlaams” (“Vlaemsch”) in deze tekst op ver-schillende wijzen zijn gespeld. Voor Marteel is het “Angelsaksische taalimperialisme” dat tegenwoordig het Frans bedreigt, vergelijkbaarmet het Frans dat het Vlaams verdrukt. Een belangrijk deel van de Vlaamse identiteit gaat verloren als de taal verdwijnt, vindt hij.

Ooit maakte de streek deel uit van het machtige Graafschap Vlaanderen en van de Zeventien Provinciën der Nederlanden. In de dertiende en veertiende eeuw werd nog Vlaams gespro-ken in steden als Calais (Kales) en Saint-Omer (Sint-Omaars). Sindsdien rukte het Frans langzaam op richting noorden. Op het einde van de zeventiende eeuw kwam die ontwikke-ling in een stroomversnelling, toen de Franse koning Lodewijk XIV de Westhoek veroverde. Vlaams was er officieel niet langer de voertaal en de nieuwe Fransen deden er volgens de machthebbers het best aan de taal van hun voorouders zo snel mogelijk te vergeten.

Tot diep in de twintigste eeuw bleef dat het beleid. De leraar Engels Jean-Noël Ternynck uit Ha-zebrouck vertelt dat Vlaamse leerlingen die vroeger op school hun moedertaal spraken een klomp om hun nek gehangen kregen ten teken van hun boerse gedrag. Christine Lam-brecht vult aan dat je je mond moest spoelen en een bord kreeg omgehangen met de Fransetekst “Frans spreken en zoet spelen”. Maar hetVlaams bleek hardnekkig. In woonkamers en dorpscafés overleefde de taal meer dan drie eeuwen onderdrukking.

Sinds de streek bij Frankrijk hoort, ontwik-kelde de taal zich onafhankelijk van de overige dialecten in Vlaanderen, die samen met de Hollandse en andere noordelijke dialectenlangzamerhand een standaardvorm kreeg:het Nederlands. Het Vlaams van de Westhoek moest wachten op het werk van Marteel voor een eerste codificatie. De schattingen overhet huidige aantal Vlaamstaligen lopen uit-een. Marteel denkt dat er zo’n 200.000 zijn, van wie een kwart de taal verstaat, maar niet spreekt. Ternynck is negatiever: “Zo’n 40.000 mensen begrijpen Vlaams en de helft daarvan spreekt de taal ook daadwerkelijk".

Praten met varkens

Met zijn 57 jaar is Ternynck een van de jongsteVlaamssprekenden. Hij ziet de toekomst dan ook somber tegemoet: “Toen ik jong was, sprak negentig procent van de bevolking Vlaams, nu misschien nog tien procent.” Veel Vlamingen trouwden net als hij met een Franstalige. Om de kinderen geen taalachterstand te laten op-lopen in het belangrijkere Frans, besloot zo’n gezin vaak alleen nog Frans te spreken. Slechtsmet vrienden en collega’s spreekt Ternynck af en toe nog Vlaams.

De taal zal in ieder geval overleven in de ge-dichten die hij schreef. Zijn bundels Van gister tot vandage en Van de Leie toet de Zee behoren tot de weinige geschriften in het Westhoeks. “De Menheeren in Parys hen (hebben)nuus (onze) tale verboden / Tale van nuuze ouders, nuuze voorouders tale / Wullen nie weten dat Vlamsch is oek een schoone tale”, dicht Ternynck in Vlaanderen leeft. Ook degepensioneerde zanger Raymond Declerck heeft getracht de taal vast te leggen voor het nageslacht. Als Klerktje zong hij onder meer “Nee’w we goan nuus Vlams nie loat’n”, datsommige Westhoekers beschouwen als hun eigen Marseillaise. Ternynck en Declerck verzorgden vanaf het einde van de jaren zeventig tweetalige radio-uitzendingen voor het station Radio Uylenspiegel in Cassel, een schitterend stadje gelegen op een van de heuvels van Frans-Vlaanderen.

Aanvankelijk was het een piratenzender. Vol nostalgie herinnert Declerck zich nog hoe de gendarmes ooit hun zendapparatuur in beslagnamen, waarna de radiopiraten vanaf verschillende geheime locaties bleven uitzenden. En hoe hij en zijn vrouw Marthe op regenachtige dagen met een paraplu en een klein radiootje buiten stonden in hun achtertuin in Coudekerque-Branche, omdat ze binnen de radiozenderniet konden ontvangen. Ternynck schat het aantal luisteraars tijdens de hoogtijdagen op tien- tot twintigduizend, ook aan de Belgische zijde van de schreve. Er waren zelfs plannen voor televisieprogramma’s in het Vlaams,zoals de lokale versie van de publieke zender France 3, die ook uitzendt in de Elzas, in Bre-tagne en op Corsica. Maar zover is het nooit gekomen. Ook Radio Uylenspiegel zendttegenwoordig alleen nog uit in het Frans. Ternynck, een paar jaar geleden ontslagenbij de zender, betreurt dat: “Ze proberen er waarschijnlijk een commerciële omroep van te maken en hebben mij daar niet meer bij nodig.” De verdeeldheid van de toch al kleine groep activisten komt de “Vlaamse zaak” uiteraard niet ten goede. Gematigden als Marteel enTernynck strijden ieder op hun manier tegen het uitsterven van het Vlaams en voor erken-ning. “Maar er zijn ook néerlandophiles”,zegt Marteel, “die vinden dat we Nederlands zouden moeten leren in plaats van het oude Vlaams.Een van zijn collega’s vindt Vlaams een plattelandsdialect dat net goed genoeg is om met varkens te praten confused

De moffen van het noorden

Er zijn vage, radicalere politieke splintergroe-perinkjes die ideologisch dichtbij het Vlaams Belang aanleunen en die de Vlamingen in Frankrijk een slechte reputatie hebben gege-ven. Veel Fransen associëren de Vlamingen met extreem-rechts. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog collaboreerden sommige Vlaamsnationalisten met de Duitse bezetter, in de hoopgesterkt uit het conflict te komen. “De moffen van het noorden” werden de Vlamingen ge-noemd. “In het verleden waren er ook Franse Vlamingen die wilden dat de streek deel ging uitmaken van Belgisch Vlaanderen, al dan niet samen met Nederland”, zegt Ternynck.

Een onafhankelijk Vlaanderen hoeft niet zo nodig van Wido Triquet, leider van de 'Vlaamse Beweging' (hij is de einige lid ndlr) Net als sommige meer gematigde Franse Vlamingen hoopt en denkt hij dat de Nederlandstalige gebieden de komende jaren steeds nauwer zullen samenwerken in het zogenaamde Europa van de regio’s. “We zijn dan ook opgehouden met “Vlaanderen voor deVlamingen” te roepen”, zegt hij. “We zeggen dat nu genuanceerder.” Een van zijn huidige speerpunten klinkt inderdaad redelijk: de heropening van de spoorlijn tussen Duinkerke en De Panne. De Duinkerkse architect Triquet, die de Vlaamse collaboratie reduceert tot “verkoop van aardappels aan de Duitsers”, beweerthonderden “correspondenten” te hebben binnen de bestaande politieke partijen. “Daarmee heb je meer invloed dan met gekozen politici”, meent hij, waarna hij toegeeft dat zijn groep waarschijnlijk te weinig steun heeft om voor mandaten in aanmerking te komen. Onder de correspondenten zou zich het geliefde socialistische parlementslid en ex-minister Jacques Lang bevinden. De woordvoerder van Lang, Romain Cornu, bevestigt dat beiden contact hebben gehad, maar ontkent dat Lang zich namens Triquet inzet voor de Vlaamse taal. “Nederlandsleren lijkt me nuttiger”, zegt hij.

Zo denken steeds meer Franse Vlamingenerover, tot ongenoegen van Marteel. “De ene taal is niet door de andere te vervangen”,vindt hij. “Vlaams is geen dialect, maar een onafhankelijke streektaal.” De NederlandseMarjan Krafft-Groot van de vakgroep Neder-lands aan de Universiteit van Rijsel is het daar-mee oneens: “Vlaams is uiteindelijk gewoon Nederlands.” En met het Nederlands gaat het goed in Noord-Frankrijk. De taal wordt steeds populairder in het Franse universitaire onder-wijs. Volgens cijfers van de Nederlandse am-bassade in Parijs zijn er bijna 1400 studenten Nederlands in Frankrijk, verdeeld over twintig universiteiten. Ook op basisscholen en in het voortgezet onderwijs wint het Nederlandsterrein. Volgens de Académie de Lille volgen ruim zesduizend leerlingen het vak aan meer dan honderd instellingen in de regio. Daarvan zitten er 4200 in het basisonderwijs, waar het Nederlands wedijvert met het Engels. Volgens Krafft-Groot groeit de vraag naar leraren Ne-derlands in het voortgezette onderwijs snel, omdat de taal pas sinds enkele jaren wordt onderwezen en de eerste lichting leerlingen steeds een klas verder komt.

"Van de Leie toet de Zee”

Behalve een Nederlandstalige geliefde is de belangrijkste reden om Nederlands aan de universiteit te leren het arbeidsperspectief.“Al onze studenten vinden werk”, vertelt Krafft-Groot trots. In de departementen Nord en Pas-de-Calais, de regio van Rijsel en Frans-Vlaanderen, ligt de werkloosheid nog drieprocent hoger dan de bijna tien procent van Frankrijk. Met Nederlands kan een student de aantrekkelijke arbeidsmarkten van Belgisch Vlaanderen en Nederland betreden. Op ruim een halfuur rijden van Duinkerke, met meer dan twaalf procent werkloosheid, liggen de “werkgelegenheidsparadijzen” Ieper en Veurne, waar het percentage werkzoekenden de helft lager ligt.

De Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Economie hebben in Rijsel een Netherlands Business Support Office geopend, omdat zij de streek als “economisch veelbelovend” beschouwen. En een eeuwgeleden al, in 1902, opende de Belgischeconsul Pierre Melchior een Belgische Kamer van Koophandel in Rijsel. Sinds het opheffen van de grenzen in het begin van de jaren negentig nam de handel tussen België en Noord-Frankrijk sterk toe. Volgens de website van de Kamer, die tegenwoordig Chambre de Commerce Franco-Belge heet, proberen steedsmeer Belgische bedrijven zich te vestigen op de Franse markt.

Hoe groot de groei is, kan een medewerkster spijtig genoeg niet vertellen. Met de verdere vervaging van de grenzen en de vestiging van Vlaamse en Nederlandse bedrijven in de regio zal het belang van het Nederlands de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar toenemen. Voor het Vlaams valt te vrezen dat het zijn mooiste dagen achter zich heeft. “Maar vele menschen ook zoun wullen Vlaming bluuven”, dicht Ternynck. “De tale were leeren van Leie toet de Zee / Nuuze hommel (hop) verplanten en nuuze strooie daken / Leven in Vlaanderen, in Vlaanderen die leeft!


Olivier Van Beemen
Knack
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op ma dec 08, 2008 1:28 pm

Michel Gars, professeur de flamand, donne des cours à l'école Sainte-Germaine

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 081208023124440052849602

Comme dans vingt lieux de l'arrondissement de Dunkerque, les cours de flamand, langue régionale que parlaient parents et grands-parents en Flandre, ont repris à Looberghe et Rubrouck depuis le 9 septembre.

Sous l'égide de l'Institut de la langue régionale flamande (Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele), Michel Gars, administrateur d'Yser Houck, professe ces cours de flamand, comme il le faisait déjà l'année dernière.
Les élèves lisent, écrivent, travaillent et composent à partir de la méthode éditée en 1992 par Jean-Louis Marteel, ancien professeur certifié de l'université de Dunkerque.

À Looberghe, les élèves débutants première année se retrouvent le mercredi, de 18 h à 19 h 30.
Ceux de deuxième année se réunissent le vendredi, de 18 h 30 à 20 h, à l'école Sainte-Germaine. Il est encore possible de s'inscrire en première année jusqu'en fin de mois directement au cours du mercredi.

À Rubrouck, les élèves de troisième année ont leur cours à l'école publique, 502, route de Bourbourg, le mardi de 18 h 30 à 20 h. Il est à signaler que les confirmés vont se revoir quant à eux tous les quinze jours à la mairie de Brouckerque, le lundi soir, de 18 h 30 à 20 h (à partir de lundi) et à la Chaumière d'Yser-Houck, rue de l'Ancienne-Gare à Volckerinckhove, le mardi soir, de 18 h 30 à 20 h (à partir de mardi), en compagnie de Rémy Loock, auteur de plusieurs romans rédigés en flamand.
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op wo dec 10, 2008 11:49 am

In l'Indicateur des Flandres donderdag 27 november 2008 :

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Mini_081210112209440052856115


Laatst aangepast door Bissezele op za dec 20, 2008 9:50 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Admin op wo dec 10, 2008 1:09 pm

is er iets bekend over de nieuwe strategie van de ANVT?

Admin
Admin

Aantal berichten : 404
Registration date : 03-02-08

https://fvlinhetnederlands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op wo dec 10, 2008 5:29 pm

Een forum op Internet is misschien niet de beste plaats om de strategie van de ANVT te onthullen...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op wo dec 10, 2008 6:01 pm

pirat


Laatst aangepast door Bissezele op do dec 11, 2008 1:22 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Admin op wo dec 10, 2008 6:24 pm

Bissezele schreef:Een forum op Internet is misschien niet de beste plaats om de strategie van de ANVT te onthullen...

Het is afhankelijk van welke type strategie. Ik hoop dat de taalunie eindelijk zijn job zal doen (omdat het echt nodig is) en niet zijn neus in de frans-vlaamse zaken stoppen.

Admin
Admin

Aantal berichten : 404
Registration date : 03-02-08

https://fvlinhetnederlands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op wo dec 10, 2008 6:50 pm

Is dit artikel in de andere kranten van de PRESSE FLAMANDE verschenen ?

Het is mogelijk want het artikel staat in de pagina Région Actualité...

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 081210074923440052857900

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 081210074943440052857901
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty FRANS-VLAAMS : taal of dialect ?

Bericht  DESSERON op wo dec 10, 2008 7:02 pm

frans-Vlaams is een vorm van West-Vlaams dat wegens de politieke omstandigheden zeer archaïsch is gebleven en zeer door het Frans is beïnvloed. Het is absoluut géén aparte taal, los van het Nederlands, net zomin als West-Vlaams een aparte taal is, los van het Nederlands. Het is een Nederlands dialect, zoals het Gronings, het Brabants, het Limburgs enz. Nederlandse dialecten zijn. Net zoals picardisch en de diverse vormen van Waals Franse dialecten zijn en zoals Beier een Duits dialect is.
In West-Vlaanderen spreekt bijna iedereen thuis dialect, van baby tot bejaarde. Nochtans is de énige voertaal in de scholen, vanaf de kleuterklas tot de universiteit ALGEMEEN NEDERLANDS. Dat vormt voor NIEMAND een hinderpaal om naar school te gaan (iedereen BEGRIJPT Algemeen Nederlands en leert het ook praten en schrijven; Niemand schrijft in het dialect, een paar zonderlingen, zoals bepaalde kleinkunstenaars, uitgezonderd).
Ik geef toe dat de Frans-Vlaamse situatie speciaal is en ook al gaat mijn grote sympathie uit naar de lessen "Vlaams" in bepaalde lagere scholen, toch denk ik dat het een zeer grote vergissing zou zijn om "VLAAMS" te onderwijzen als een andere taal dan Nederlands.
Het is de politiek van de Franse staat om regionale talen met mondjesmaat te steunen, maar ze tegelijk te degraderen tot nietige dialecten (vergeleken met het Frans). Zo spreekt men over "Elzassisch" in plaats van over Duits (100 miljoen sprekers in Europa) en over Vlaams, zelfs "Frans-Vlaams" (20.000 sprekers ???) in plaats van Nederlands (23.000.000 sprekers, evenveel als Zweeds, Noors, Fins en Deens samen) Dat doet de Franse staat om zich een alibi te verschaffen (zie je wel dat we de regionale talen steunen) en om tegelijk die regionale talen te degraderen (slechts enkele tienduizenden sprekers, tegenover tientallen miljoenen franstaligen).
Als je daarentegen Nederlands (23.000.000 sprekers in Europa) tegenover Frans (65.000.000 sprekers) in Europa plaatst is het verschil niet zo heel groot; : er zijn drie keer zoveel franstaligen, so what ?, er zijn ook 35000.000 meer duitstaligen dan franstaligen en er zijn "slechts" 32000.000 spaanstaligen in Europa (Europees spaans is dus ook een "kleine" taal ?)
Laat u niet vangen : Frans-Vlaanderen mag dialect spreken maar MOET algemeen nederlands leren, anders blijft de poort tot 23 miljoen nederlandstaligen in Europa gesloten en kun je hoogstens contacten leggen met de West-Vlaamse grensstreek, zonder ook maar één tijdschrift of krant of tv-zender in Vlaanderen echt te kunnen begrijpen.?
Nogmaals : mijn welgemeen oneindige sympathie voor de Frans-Vlamingen en hun strijd voor hun identiteit en hun taal, maar zij moeten weten dat hun taal Nederlands is, ook al spreken ze het Frans-Vlaamse dialect.
Geen enkele, ik herhaal GEEN ENKELE Nederlandse taalkundige zal erkennen dat Frans-Vlaams of West-Vlaams een eigen taal zou zijn, los van het Nederlands, net zoals GEEN ENKELE Franse taalkundige zal erkennen dat het dialect van Picardië geen Frans dialect is.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 62
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Stef op wo dec 10, 2008 7:24 pm

Het Limburgs is geen nederlands dialect!
Wij hier thuis schrijven alle vijf in het dialect dus zijn wij uitzonderingen ?
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty limburgs

Bericht  DESSERON op wo dec 10, 2008 7:46 pm

Stef schreef:Het Limburgs is geen nederlands dialect!
Wij hier thuis schrijven alle vijf in het dialect dus zijn wij uitzonderingen ?


Het Limburgs is WEL een Nederlands dialect. Jullie zijn dus uitzonderingen.
Als licentiaat germaanse filologie (Nederlands-Engels) denk ik dat ik het onderscheid kan maken tussen enerzijds een taal en anderzijds een dialect. Welnu : Limburgs is een dialect, net zoals Gronings, Antwerps enz.
Fries daarentegen is een taal.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 62
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Stef op wo dec 10, 2008 8:05 pm

IK meen hier ergens gelezen te hebben dat het Limburgs een taaluitzondering is binnen het NL.

Zijn wij hier uitzonderingen dan ?
Dan kijk ik verbaasd op !
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  DebianFox op wo dec 10, 2008 8:11 pm

DESSERON schreef:frans-Vlaams is een vorm van West-Vlaams dat wegens de politieke omstandigheden zeer archaïsch is gebleven en zeer door het Frans is beïnvloed. Het is absoluut géén aparte taal, los van het Nederlands, net zomin als West-Vlaams een aparte taal is, los van het Nederlands. Het is een Nederlands dialect, zoals het Gronings, het Brabants, het Limburgs enz. Nederlandse dialecten zijn. Net zoals picardisch en de diverse vormen van Waals Franse dialecten zijn en zoals Beier een Duits dialect is.

Ik ga akkoord met u wat betreft de classificatie van het Frans-Vlaams, maar:

Het onderscheid tussen taal en dialect is eigenlijk vrij vraag. Het berust niet altijd op taalkundige maar vaak op politieke, historische en andere redenen die niets met taalkunde te maken hebben. Afrikaans is bv. omwille van politieke en historische redenen een aparte taal geworden, los van het Nederlands. Toch wijkt het Afrikaans minder af van het ABN dan van pakweg Limburgs of Gronings. Wij kunnen bijna probleemloos Afrikaans begrijpen en vice versa.

Er is bv. ook vaak wederzijdse verstaanbaarheid tussen Bokmal Noors en Deens.Toch beschouwen beide taalgroepen hun eigen "idioom" als een aparte taal.

In de vorige eeuw zagen Duitse taalkundigen het Nederlands graag als een dialect van het Duits. Het Nederlands is trouwens een Nederfrankisch dialect en er is nog altijd een dialectcontinuum (men verstaat elkaar aan beide zijden van de grens wanneer beiden dialect praten) tussen grensgebieden van Nederland en Duitsland.

Enfin, om terug te keren naar het Frans-Vlaams:

Naar gelang de ideologische vooropstelling en het bekijken van politieke en historische factoren kan men Frans-Vlaams zien als een taal of als een dialect. Maar taalkundig gezien is het- voor mij toch - gewoon een variant van het Nederlands.


Laatst aangepast door DebianFox op wo dec 10, 2008 8:14 pm; in totaal 2 keer bewerkt (Reden van aanpassing : typfouten)

DebianFox

Aantal berichten : 45
Leeftijd : 32
Woonplaats : Gent & Dentergem
Registration date : 21-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty limburgs

Bericht  DESSERON op wo dec 10, 2008 8:12 pm

Stef schreef:IK meen hier ergens gelezen te hebben dat het Limburgs een taaluitzondering is binnen het NL.

Zijn wij hier uitzonderingen dan ?
Dan kijk ik verbaasd op !

Ik weet dat Limburgs in Nederland een soort statuut heeft van minderheidstaal, doch taalkundig gezien is het Limburgs een Nederlands dialect weliswaar in een overgangszone met Duits, dus wel enigszins uitzonderlijk. Trouwens ook in het Duits kan men onderscheid maken tussen Hoogduits en Nederduits, maar niemand zal beweren dat er in Duitsland twee verschillende Duitse talen worden gesproken. De ene variant Hoogduits is door de bijbelvertaling van Luther dominant geworden en is nu standaardduits, de Nederduitse variant die zeer sterk verwant is met Nederlands is een groep dialecten met bepaalde filologische kenmerken maar men kan dit geen eigen taal noemen, ook al niet wegens het bijna totaal ontbreken van (wetenschappelijke) literatuur in die dialectgroep.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 62
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Stef op wo dec 10, 2008 8:20 pm

Duidelijk antwoord.
Ik denk dat veel mensen een verwarring hebben tussen nederlands en vlaams op velerlei vlakken
Stef
Stef

Aantal berichten : 635
Registration date : 05-03-08

http://community.webshots.com/user/stefvdd

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  DESSERON op wo dec 10, 2008 9:04 pm

DESSERON schreef:frans-Vlaams is een vorm van West-Vlaams dat wegens de politieke omstandigheden zeer archaïsch is gebleven en zeer door het Frans is beïnvloed. Het is absoluut géén aparte taal, los van het Nederlands, net zomin als West-Vlaams een aparte taal is, los van het Nederlands.

In West-Vlaanderen spreekt bijna iedereen thuis dialect, van baby tot bejaarde. Nochtans is de énige voertaal in de scholen, vanaf de kleuterklas tot de universiteit ALGEMEEN NEDERLANDS. Dat vormt voor NIEMAND een hinderpaal om naar school te gaan (iedereen BEGRIJPT Algemeen Nederlands en leert het ook praten en schrijven; Niemand schrijft in het dialect, een paar zonderlingen, zoals bepaalde kleinkunstenaars, uitgezonderd).


Het is ten zeerste te betreuren dat het arrondissement Duinkerke deel uitmaakt van Frankrijk. Historisch en taalkundig gezien moet het deel uitmaken van (een onafhankelijk) Vlaanderen. De annexatie door Frankrijk is een poltiek gegeven dat we moeten aanvaarden maar dat we ook als een zwaar onrecht aanvoelen. Frans-Vlaanderen (althans de Westhoek) hoort bij Vlaanderen, niet bij Frankrijk.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 62
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Bissezeele op wo dec 10, 2008 9:07 pm

Ah ben voilà; comme ça c'est plus clair...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Handwerpen op wo dec 10, 2008 11:26 pm

Vlaanderen
--------------------
Duinkerke
Michiel de Swaen: oprichter van de Michiel de Swaenkring van Duinkerke
1688: De Gecroonde Leerse:
http://www.dbnl.org/tekst/swae001verh01/swae001verh01_007.htm
1704: De zedighe doot van Carel den Vijfden:
http://www.dbnl.org/tekst/will028belg07_01/will028belg07_01_0021.htm


Brabant
---------
Jan Baptist Chrysostomus Verlooy
Westerloo
1788 Verhandeling op d'onacht der moederlijcke tael in de Nederlanden
http://www.dbnl.org/tekst/verl015verh01_01/verl015verh01_01_0012.htm#12

Dit maakt het mogelijk om te vergelijken. De tweede tekst gaat over de opgang van het frans en onmacht van de nederlandse taal en is een verhandeling ter promotie van de Nederlandse taal .

Handwerpen

Aantal berichten : 360
Woonplaats : Antwerpen
Registration date : 04-10-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Handwerpen op wo dec 10, 2008 11:50 pm

Ik moet toegeven die man was echt een ziener voor 1788.

"Waer 't zaken vast besloten was voortaen het frans onze moederlyke tael te maken, wat zouden onze verfransers al meer konnen doen voor die tael boven de hier opgehaelde voordeelen die zy reeds genoten heeft? zullen wy nog gelyk aen Ierland is gebeurd, alle onze oude charters,wetten, boeken, schriften verbranden en geen een' vlaemsche letter overlaten? zullen zy ons onze moederlyke tael verbieden te spreken of te ichryven? zullen zy de vlaemsche scholen verbleden en niet gedoogen dan fransche? Dit zyn nogtans de naefte middels die-er nog voor 't frans te beproeven zyn. Maer hoe krachtig zy ook schynen; zy zouden nogtans boven d'onmogelyk hekd van-z'in 't werk te leggen, nog niet genoegzaem zyn"

Handwerpen

Aantal berichten : 360
Woonplaats : Antwerpen
Registration date : 04-10-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Handwerpen op do dec 11, 2008 9:24 am

Nederlandse uitvindingen zouden zijn
- Bier, weven, metaalbewerking, zeep zouden al van de romeinse tijd afstammen
- Lakenhandel Leuven zou een grote lakenweverij hebben gehad p 48
- Koophandel had ook grote faam in Brugge en Antwerpen, met veel kunstige gevels p 49
- Landbouw zou hoog ontwikkeld geweest zijn zelfs minder goede streken werden hier ooit bewerkt zoals in Aarschot p 51
- Vreemdelingen werden vaak ontvangen door de Hertog Van Brabant p51
- Voorrechten verlenen aan vreemden en ook het onderhouden van hun gebouwen de Engelse Natie, de Portugese Natie, De Hanzesteden,... De gebouwen zijn er nog steeds in Antwerpen in ieder geval p 51
- Wissel en Wisselrechten p54
- De Handelsbeurzen zijn allemaal gebaseerd op die van Antwerpen de moeder van alle beurzen p 53
- Berg van Barmhartigheid tegen de woeker p 54
- Scheepsbouw p 54
- Een heleboel leenwoorden inzake zeevaart p 55
- het waterkompas waaraan alle landen de 4 windrichtingen ontlenen p 55
- ontdekking van Amerika zou al eerder gebeurd zijn maar dat is wel wat fantasie p55
- Voor wetenschap wordt Erasmus Van Rotterdam, de universiteit van Leuven, Justus Lipsius p57
- Geneeskunde Boerhaven, Vanzwieten p 57
- Rechtsgeleerdheid Van Espen, Grotius, Voet, Vinnius en nog vele andere p57
- De Boekdrukkunst zou uitgevonden zijn in Haarlem volgens de nederlandse overlevering en verwierf in Antwerpen grote bekendheid met Plantin Moretus p 59
- koetsmakerijen van Brussel. Dat is waar. Bijna alle vorsten rijden rond in koetsen van het Hertogdom Brabant p 57
- Kanon volgens stadhuis van Tournaisis p 59 maar wordt in twijfel getrokken
- Bommen zouden een uitvinding zijn van Bommel bij Venloo maar er is enige twijfel over p 59
- De horloge zeer vermaard in Hertogdom Brabant p 59
- Het Orgel, Beiaard overal bekend we zouden ook veel componisten tellen p 59
- Nieuw soort Hoed circa 1680 zou weer een hollandse uitvinding zijn p 60
- Hulptuigen telescoop, microscoop,... Door graafschap Holland p60
- De windmolen door een vlaming p60
- Beukelhering/ pekelharing door Willem Van Biervliet (Zee Vlaanderen) p 61
- Ook voor het temmen van roofvogels verwierven sommige gebieden in de nederlanden grote faam Thurnout en Valkenswaard p 61
- vervolmaking van het diamantslijpen, kloven door Bruggeling Lodewijk Van Berchem en hangt samen met Antwerpen als diamantstad p 62
- Olieverftechniek door Jan Van Eyk p 62 weer Brugge Andere beroemde schilders zoals Rubens Antwerpen worden ook aangehaald. We zouden in de schilderkunst alle andere volkeren hebben overtroffen p 62
- Schilderen op glas wordt alleen in de nederlanden gedaan en zou alleen onze kerken sieren. Brussel wordt hieromtrent aangehaald die de traditie in eer houdt p 62
- Naast de schilderkunst ook een grote bloei in de Beeldhouwkunst
- Wandtapijten waarmee Oudenaarde en Brussel grot bekendheid verwierven p62
- Namaakproducten zoals europese zijde
- Terug grote bekendheid voor Muziek "Deze Nederlanders, zegt hy, zyn waerlyk d' eerste in 't muziek. Konst, die zy op den goeden voet gestelt en tot d' uyterste volmaektheyd gebragt hebben: die hun zoo natuerlyk en als ingeboren is, dat, zoo vrouwen als mans niet alleen met de grootste welgevalligheyd, maer ook met d'uytnemendste welluydendheyd, en gestemming of harmonie op mate zingen van de natuer, zonder het geleert te hebben." p 64
- Kantwerk p 65
- Landbouw p 66


Vervolgens wordt gezegd dat geen natie zoveel zou gegeven hebben aan de wereld als de Nederlanden en zeker het Hertogdom Brabant maar dat we ons tegenwoordig veel te nederig op stellen tegenover frankrijk en de franse taal wat in het verleden onder de graaf van Vlaanderen en de Hertog Van Brabant niet het geval was

Vervolgens wordt het waals afgewogen tegenover het vlaams.
En wordt er ook afgerekend met de pro franse Brusselaars
En vervolgens een vurig pleitbezorger voor de nederlandse taal dat eindigt met deze woorden op pagina 139 en 140

"Men ziet hier voor, dat ik de vereenigde Nederlanden aenzie als deel te maken van ons land, en hun met ons als een eenig volkdom achte. Zeker wat raetk onzen Vaderlandschen letterstaet; dezen moet zonder twyssel niet geschyden zyn van den hunnen. want mits hier van de moederlyke tael den grondsteen is, en onze tael de zelve is met de hunne; zoo moet ook ons letterdom gants een en 't zelve zyn. En het is zeker een gemyn goed wederzyds tot bevoordering der zelve tael en zelve konsten te werken. Ook het zal my zoo aengenaem zyn aen hun in 't bezonder, als aen ons te konnen dienstig zyn.

Voorders, wy zyn inderdaed het zelve volk, 't zelve in tael, imborst, zeden en gebruyken Daerom, laet ons gezamentyke Nederlanders, schoon wy van staet geschyden zyn, ons ten minsten in de Nederlandsche konsten aenzien als gevaderlanders en gebroeders. Laet-ons gezamender-hand ons gevoegzaem Nederduytsch handhaven, eeren en versieren: en dat eyndelyk de Tael van den Vrydom ook eens de tael der konsten zy. En 't is aen U, Staeten der provinciën, Vaders van't vaderland, eerst vooral, hier-in uw' vorige onaendragendheyd te verbereren, uwen goedkeur te doen blyken, middelen vanaenmoeding in-te-spannen en uyt-te-ryken zonder aenzien van staet of provinciën. Begin-maer, doe-maer ict, hoe wynig het ook zy. doe-maer zien dat Gy verlangt ook onze tael geëert te zien: en zy zal 't wezen. p 139-140"

Handwerpen

Aantal berichten : 360
Woonplaats : Antwerpen
Registration date : 04-10-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Handwerpen op do dec 11, 2008 9:32 am

http://www.dbnl.org/tekst/verl015verh01_01/verl015verh01_01_0007.htm

De mening werd ook gedeeld door andere nederlanders zoals W.F.G. Verhoeven (1738-1809) rederijker van Lier

"Taal en zeden horen samen, en willen de Zuidnederlanders hun verval keren, dan hebben ze een degelijk onderwijs nodig dat door de moedertaal gedragen wordt. Verhoeven pleit voor nieuwe schoolboeken en bekwame leerkrachten, en valt heftig uit tegen de verfranste meisjespensionaten, waar ‘de moeders van morgen’ in een vreemde taal en cultuur worden onderwezen, zodat ze, eenmaal thuis, de eigen tradities overboord gooien en niets anders overhouden dan ‘het bedroeft geheugen van een valschen franschen swier’..."

Handwerpen

Aantal berichten : 360
Woonplaats : Antwerpen
Registration date : 04-10-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Admin op do dec 11, 2008 9:57 am

we zijn aan van het onderwerp te verwijderen.

Zonder Frans-Vlaams, geen toekomst van het Nederlands in de franse Westhoek !!

Dat heeft de Taalunie helemaal niet begrepen. De Taalunie beschouwt de franse Westhoek als de rest van Frankrijk en heeft dus helemaal niks aan Frans-Vlaanderen begrepen.

Admin
Admin

Aantal berichten : 404
Registration date : 03-02-08

https://fvlinhetnederlands.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Wordt het Frans-Vlaams bedreigd? - Pagina 4 Empty Re: Wordt het Frans-Vlaams bedreigd?

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 4 van 9 Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum