Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Pagina 6 van 12 Vorige  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Volgende

Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op ma feb 13, 2012 9:00 pm

Aanwijzingen :

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202131108451419619432856Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202131105201419619432843
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Polder op di feb 14, 2012 10:53 am

Bissezeele schreef:Waar heb ik deze foto's genomen ? Wat is dat ?
Waarom lijkt het een beetje verbazend een oude standaardnederlandse tekst te vinden in deze kerk ?
Welk verhaal (legende) leest men ?

Dit Maria-Schrijn staat in de Sint-Jan-de-Doperkerk van Broekburg. Dat is de kerk waar er in het koor een tentoonstelling is van de werken van Antony Charo.
Het schrijn is inderdaad sterk verbonden met de geschiedenis van Broekburg.
Broekburg werd in de jaren 879-883 aangelegd als verdediging tegen de Noormannen. Tweehonderd jaar later was het de hoofdplaats van een ambacht in het Graafschap Vlaanderen. Deze kastelnij bleef bewaard tot aan de Franse Omwenteling. Omstreeks 1100 werd de O.L.Vrouwabdij der "Edele Dames" gesticht door de gravin van Vlaanderen, Clementia van Boergondië, echtgenote van Robrecht van Jeruzalem. Die Benedictinessenabdij werd later een adellijk kapittel van kanunnikessen. In 1127 wordt Thamar, kastelein van Broekburg, te Brugge vermoord aan de zijde van Karel de Goede. Hendrik van Broekburg vertrok in 1172 met Filips van de Elzas naar het Heilig Land. Er was dus een intense band tussen Broekburg en het Graafschap Vlaanderen waartoe het behoorde.
Kales en omgeving (in het Noorden tot aan Ooie, net onder Grevelingen) was van 1347 tot 1558 een Engelse Enclave. Broekburg kwam pas officieel in Franse handen in 1375 toen er een wapenstilstand werd afgesloten in de Frans-Engelse oorlogen. Broekburg moest dan ook in 1382 soldaten leveren aan de Fransen voor de slag bij Westrozebeke tegen Filips van Artevelde. Wellicht heeft dat meegespeeld in de beslissing van de Engelsen om in 1383 de stad Broekburg in te nemen.
De Franse koning Karel VI kwam de stad op zijn beurt belegeren en kwam op 19 september 1383 de stad binnen. En hier dan ligt de link met de Maria-geschiedenis. Reeds van in de 12de eeuw was er in Broekburg een Maria-devotie. Toen Bretoense soldaten die meevochten met Karel VI de stad plunderden, gebeurden er mirakels. En hier citeren we de legende zoals ze door Van Overstraeten werd neergeschreven in zijn werk 'De Nederlanden in Frankrijk'. "Een van de Bretoense plunderaars wilde de edelstenen uit de kroon van O.L.Vrouw rukken. Het beeld keerde zich om en wierp de dief ten gronde. Voor het altaar stierf hij. Velen waren hiervan getuigen. Een tweede plunderaar liet zich niet afschrikken. Alle klokken gingen echter aan het luiden. Het lijk van de plunderaar werd buiten de kerk gesleept. Men stelde het ten toon en wierp het ten prooi aan de honden, die er echter een afkeer van hadden. Tevergeefs bedekte men iedere avond het lijk met aarde en mest. Na drie dagen bond men het aan de staart van een paard en sleepte het buiten de stad." O.L.Vrouw van Broekburg deed nog andere mirakelen.
In de kerk was er een Onze-Lieve-Vrouwekapel waarin boven een altaar de gotische verguldhouten relikwiekast uit de 15de eeuw was opgesteld. Het is een van de zeldzame liggende O.L.Vrouwebeelden in Europa. De linkerkant van de kapel bevatte heel wat schilderijen over de mirakels met daaronder Nederlandstalige inscripties. In de Annales du Comité flamand de France van 1853 geeft Edmond de Coussemaeker een overzicht van al die inscripties. Hoe de verdere geschiedenis van het liggend Mariabeeld en de schilderijen was; is ons onbekend. De kerk is evenwel afgebrand op 25 mei 1940 en later vernield. Ze is dus recent gerestaureerd. Blijkbaar heeft men die schilderijen gebruikt langs de zijkanten en achterkant van het Mariabeeld om er een 'schrijn' van te maken. Slechts één van de Nederlandstalige teksten lijkt de vernielingen en restauraties overleefd te hebben.
We geven hier de teksten zoals ze in 1853 door de Coussemaeker werden opgetekend (hij vermeldt dat soms taalfouten ontstaan zijn door onhandige restauraties in de loop der jaren). Op basis van de oorspronkelijke tekst en zijn toenmalige Franse vertaling proberen we de omzetting te doen naar hedendaags Nederlands.
1. Hoe den coninc van Vrankerycke, den hertoghe van Borghonie en de Berlante ter altiltine van grave Lodewyc van Male beleiden de stede van Broucbourch, ende deden drie assauten die de Ynghelschen met die van binnen wederstonden.
Hoe de koning van Frankrijk, de hertog van Bourgondië en van Bretagne, bondgenoten van Lodewijk Van Male, de stad Broekburg belegerden en drie bestormingen deden waaraan de Engelsen en de inwoners van de stad weerstonden.
2. Hoe naer dien de ynghelschen capyteinnen met den ghemeenen van der stede zonden heurlieden herraut an de vyer lantsheeren tooghende ootmoet beggerende om te hebben een tretiet twelke hemlieden gheaccordeert was.
Hoe nadien de Engelse kapiteinen samen met de burgers van de stad hun heraut stuurden naar de vier landsheren nederig verklarend dat ze een verdrag wensten, dat hen werd toegestaan.
3. Hoe naer tappointement d'Ynghelschen met die van der stede vertrocken naer Yngheland ende de vyer lantsyeeren zonder heurlieden volk om de stede te .... twelke zy deden, ende steldense in vier, maer de kerck was ghepreservert.
Hoe na de overeenkomst de Engelsen en de de inwoners van de stad zich terugtrokken in Engeland en de vier heren hun mensen stuurden om de stad te [plunderen?] wat ze deden en ze staken het in vuur, maar de kerk werd gespaard.
4. Hoe eenen Barton den bloc open sloech wierd verghort rollende teghens de vonte ende borstede, ende dander sint Jean drie reisen haelde van zynder stede, de welck by mirakel weder op rees; die tfait dede wierd besmet ende borstede voor den autaer.
Hoe een Bretoen nadat hij de blok opensloeg verstikte en rollende tegen de doopvont stierf, en een andere Sint-Jan driemaal van zijn nis haalde maar er bij mirakel weer op rees; deze die de feiten deed werd besmet en stierf voor het altaar.
5. Hoe naer de myrakelen ghesciedt wesende, de clocken wyerden alleene ludende ende eene wassen kerse alleene ontstac, dit hoorende de vyer landts heren quamen met devotien de mirakelen visenteren deder haer aelmossen.
Hoe nadat deze mirakelen gebeurd waren de klokken alleen geluid werden en een wassen kaars alleen ontstak. Als de vier landsheren dat hoorden kwamen ze devoot de mirakelen bezoeken en hun aalmoezen geven.
6. Hoe int jaer XIIIIe XXXIII, twif van Baudewin Plaeghe baerde een kynt, ende quam ter werelt dood in drie stucken ende ghedregen vor Onse Vrauwe ende was by mierakel ter vonte kersten ghedaen.
Hoe in het jaar 1433 de vrouw van Baudewin Plaeghe een kind baarde dat dood ter wereld kwam en in drie stukken en gedragen werd voor Onze Lieve Vrouw en bij mirakel in de doopvont werd gekerstend.
7. Hoe int jaer XIIIe LXI een vrauwe heur kynt doot stac ende wierp onder tys daar doot X daghen, heert openbaerde ende was ghedreghen voor Onser Vrauwe by myrakel ontfync het dopsel.
Hoe in het jaar 1461 een vrouw haar kind doodstak en het onder het ijs gooide, welk sedert tien dagen dood opnieuw verscheen en gedragen werd voor Onze Lieve Vrouw en bij mirakel het doopsel ontving.

Het is opvallend dat de tekst die nu nog op het schrijn te vinden is niet helemaal overeenkomt met de tekst die in 1853 door de Coussemaeker werd genoteerd.
Spijtig dat die andere teksten blijkbaar verdwenen zijn.

Als de inwoners van Broekburg in 1383 zich terugtrokken in Engeland, was dat vermoedelijk aan de andere kant van de Aa, want daar begon Engeland toen.
Polder
Polder

Aantal berichten : 948
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op do feb 16, 2012 6:12 pm

De weekkalender van de pastoor van Noordpene van de periode 1910-1914 is een uitzonderlijk document in meer dan één manier. Vooreerst is dit document van de 20ste eeuw geschreven in Nederlands! Het toont aan hoe de verfransing van het landelijke Vlaanderen een recent fenomeen is. Het is onthutsend…

237 jaar na de slag van de Pene en de aanhechting aan Frankrijk, schreef men in Noordpene nog steeds in het Vlaams! In 1914, zoals tijdens de gebeurtenissen van 1677, komt de Grote Geschiedenis het rustige leven van de inwoners van Noordpene verstoren (vierde foto). Men moet deze passages eens aandachtig lezen.
de priester van Noordpeene - in 1913 en 1914! - schreef:
Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202171029071419619450032


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202160524251419619447823


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202160524541419619447825


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202160526131419619447830
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op zo feb 19, 2012 6:26 pm

Na de Vlaamse tekst op het Maria-Schrijn van de Sint-Jan-de-Doperkerk van Broekburg (twee berichten ervoor)... Hier zijn 2 graafstenen met Vlaamse scripties, zichtbaar in dezelfde kerk! Nog een bewijs dat men het Vlaams praatte in Broekburg (nu niet meer; de taalgrens wordt gevormd door het Kolme kanaal, tussen Looberghe en Broekburg).
Kan iemand proberen te ontcijferen ?
Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190705401419619460317


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190709431419619460331


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190710531419619460336


Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op wo maa 28, 2012 6:13 am

De - net gerestaureerd - Sint-Maartenskerk te Arken (Arques), bij Sint-Omaars :

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280814531419619639584


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280827251419619639619


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280833001419619639620


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280814051419619639583


De doopvont met scripties in het Nederlands (?)...
Kan iemand het bevestigen en ontcijferen ?

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280815521419619639585


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280818321419619639587


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1203280816481419619639586

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op di mei 08, 2012 8:24 pm

Tegen de zuidelijke gevel van de kerk van Steene...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1205081002591419619825873
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op di jun 26, 2012 9:14 pm

In Staple, tussen Sint-Omaars en Hazebroek...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12062611202914196110032846


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12062611204714196110032847

"1878 In dien God my bewardt van storm, donder, regen,
binnen honderd jaer ben ik nog hier 1878"

Hervé Bourges - o.a. voormalige directeur van TF1 - heeft in dit huis (een bijgebouw op de foto) gewoond (zijn vakantiehuis eigenlijk)...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Bourges
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op ma jul 30, 2012 9:38 pm

Tegen de westelijke gevel van de kerk van Buysscheure... helaas bijna onleesbaar...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12070212054814196110052993
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op ma aug 13, 2012 7:29 am

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12081208513914196110203905
Daniel Vanstavel met een 'leerling'
Georges Depaeuw (uit Bavinchove) heeft me de volgende anekdote verteld: Daniel Vanstavel is de oud-directeur van de katholieke basisschool van Cassel. Daniel Vanstavel en zijn echtgenote leven nog maar zijn al de eigenaren van een graf in de begraafplaats van Cassel. Op hun graf leest men - in het Nederlands - "hij was schoolhoofd" en "elle fut maîtresse d'école".
Is het het enige recente graf met Vlaamse scripties?

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12081309293814196110205145
de begraafplaats van Cassel (in de verte de Recolettenberg)Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty het graf Vanstavel (2)

Bericht  Bissezeele op wo sep 05, 2012 7:18 pm

Gisteren heb ik hun - toekomstige - graf gevonden...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12090508193114196110287089


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12090508190014196110287086
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 9:21 pm

Handwerpen schreef:HEER MATTH
EUS ?? LUDOVICUS
BOGAERT MAIRE
DEZER PAROCHIE
OVERLEDEN DEN 16 ?
JUNI 1807 TER ELD
VAN 56 JAERE IN HO
UWELIJCKE MET JOU
FVROUWE GODDE(LIE)F
LYSENSO_NE DEN ELD
VAN 46 JAERE OVERLE
EDEN DEN 21 MEY 18...
HEBBENDE T' SAEME
GEPROCREERT ZES
DOGTER

volgens mij is het ELD maar ik vind het niet terug in Verdams woordenboek. AED heeft met eten te maken. Mij lijkt er ook onvoldoende plaats voor een A. Dus de eerste letter is voor mij een E en de laatste een D en ertussen het lage streepje van een L of E


Elde is leeftijd. 'Hij is overleden ter elde van ....' Mijn grootvader gebruikt dit woord ook nog.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 9:32 pm

Handwerpen schreef:Daartussen staat nog een datum
ik denk

20 JANU 17?4

Ofwel is het Juni

ELD zou dus toch kunnen. Wat raar dat het niet in verdams woordenboek als variant is opgenomen van ALD. Ik heb natuurlijk wel alleen het handwoordenboek niet het 26 delige woordenboek met veel voorbeeldzinnen.

Maar het kan wel
voor ouders werd ook elders opgenomen. Dus oud zal ook wel eld kunnen zijn.

Ik heb Hoofman opgezocht in het woordenboek: Tafelmeester of ceremoniemeester
Het is waarschijnlijk een soort kerkelijk ambt zoals de armenmeester, kerkmeester,...
Ik denk niet dat het een priester is want priesters mogen niet trouwen. Inzake de Armen spreekt men ook van de Heilige Geest Tafels of Armentafels. Ambten gaan meestal naar rijke mensen, zoals de adel en zo. Ze worden maar voor beperkte tijd toegekend.
Veel ambten hebben kerkelijke roets en werden later overheidsambten.
Wellicht is een ceremoniemeester iemand die de processies in goede banen leidt en waarschijnlijk ook de misvieringen organiseert zoals voor huwelijken en begrafenissen.

De betekenis van hoofdman hier is de benaming van burgemeesters van tijdens het Ancien Régime. Dat waren voornamelijk begoede lieden zoals grote landbouwers, die wat opleiding hadden genoten en dus ten minste konden lezen en schrijven. Men werd niet verkozen door het volk, maar benoemd van hogerhand. Vaak tegen hun wil, want het was een mandaat die veel verantwoordelijkheid eiste.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 9:36 pm

Bissezeele schreef:"Hoofman dezer prochie"... aan het hoofd van de fabriek van de parochie ?

Neen dat waren de kerkmeesters. Wat vroeger kerkmeester was is nu voorzitter van de kerkfabriek. Ook een mandaat die redelijk prestigieus was. En heel vaak lieten de hoofdmannen (burgemeesters) en kerkmeesters (voorzitters kerkraad) zich binnen in de kerk begraven, of ten minste en herinneringsplaat ophangen, zoals geïllustreerd in deze draad.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 9:45 pm

Bissezeele schreef:
In het kerkhof van Bambeke...en graf in het Nederlands uit 1855 ! Shocked

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 100701103423970736332527In het kerkhof van Wijlder (Wylder, naast Wormhout) :

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 100701103456970736332529

Een echt wonder dat deze graven nog zichtbaar zijn...


Ik vind dat geen wonder maar vanzelfsprekend. In de 19de eeuw was Frans-Vlaanderen nog volledig Vlaams: de mensen spraken Vlemsch. Enkel het officieel gedoe gebeurde in het Frans, maar het particuliere, zoals de grafstenen waren Vlaams.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 9:58 pm

Bissezeele schreef:
In Staple, tussen Sint-Omaars en Hazebroek...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12062611202914196110032846


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 12062611204714196110032847

"1878 In dien God my bewardt van storm, donder, regen,
binnen honderd jaer ben ik nog hier 1878"

Hervé Bourges - o.a. voormalige directeur van TF1 - heeft in dit huis (een bijgebouw op de foto) gewoond (zijn vakantiehuis eigenlijk)...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Bourges

Dat is prachtig al die oude spreuken en gebeden dat men vind op gebouwen en gebouwtjes. In België komt dit praktisch niet meer voor.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 10:12 pm

Bissezeele schreef:
Tegen de zuidelijke gevel van de kerk van Steene...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1205081002591419619825873


Blijkbaar staat de tekst er niet volledig op.

"
"
van S(ieur) Pieter Boudewyn
Hoofdman deser prochie overl(eden)
den 17 mey 1788 ende van Martina
Theresia Vernaelde syne huysv(rouwe)
over(eden) den
tsamen gewonnen 4 kinderen te weten
Martina-Josepha +, Pieter-Antonius
overleden
Martina-Juliana+ ende
Joannes-Ludovicus
overleden

"
"

Enkele bemerkingen: er zijn vier kinderen; bij de 2 dochters staan een kruisje wat wilt zeggen dat zij al (waarschijnlijk al vroeg als kind) overleden zijn. De 2 zoons zijn blijven leven maar hun overlijdensdatum werd nooit ingevuld. Ook niet van hun moeder. Misschien is deze familie van daar weggetrokken?

Deze mensen zijn dus niet in de kerk begraven maar erbuiten. Waarschijnlijk net onder die muurplaat.

Begravingen in de kerk werden door de keizer-koster verboden in 1784 dacht ik, evenals kerkhoven rond de kerk in de steden.
Dit uit hygiënische overwegingen. Daarom dat alle kerkhoven van steden nooit naast kerken liggen maar buiten de stadsmuren.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo sep 09, 2012 10:21 pm

Bissezeele schreef:
Na de Vlaamse tekst op het Maria-Schrijn van de Sint-Jan-de-Doperkerk van Broekburg (twee berichten ervoor)... Hier zijn 2 graafstenen met Vlaamse scripties, zichtbaar in dezelfde kerk! Nog een bewijs dat men het Vlaams praatte in Broekburg (nu niet meer; de taalgrens wordt gevormd door het Kolme kanaal, tussen Looberghe en Broekburg).
Kan iemand proberen te ontcijferen ?
Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190705401419619460317


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190709431419619460331


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 1202190710531419619460336De bovenste zerk is ferm afgeschilferd en dus moeilijk leesbaar. Ik doe toch een poging.


"
"
DOM
sepulture
vande eersaeme
................ Goosen??
(Huys?) vrouw ........
........Andries Bo.......
die overleet op den
....... december 1714

"
"

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Achttiende-eeuwse literatuur in het Nederlands in Frans-Vlaanderen

Bericht  Bissezeele op zo okt 14, 2012 6:45 pm

DBNL schreef:
(...)
Neen Vlaemsche Redenschaer de waen-gepronckte spraecken,
Vergifs op 't Nederduytsch hun domme gal uytbraecken,
En trachten, met hun cracht, en tael en gans het Land
Te dempen. Neen de dees hun dwinghlandy niet bant,
Noch hind'ren kan...
Dit tuyght ons westerkant, waer tot de konst van 't Dichten
En onse tael de liefd zoo aennimt allen dach,
Dat Vlaenderen, vereent, noyt deesghelycke sach.


Met deze verzen nemen de Roeyaerts van St.-Winoksbergen deel aan de dichtwedstrijd die de Brugse kamer van de Drie Santinnen in mei 1700 uitschrijft over ‘Den Oorspronck, en den Lof der Rymkonst’.

Als in 1782 te Poperinge de Kortrijkse Kruisbroeders onder achttien mededingende kamers, waarvan er zes uit Frans-Vlaanderen komen, de overwinning behalen, zingen de rederijkers van Belle de overwinnaars hun ‘Lofgalm’ toe en getuigen ze daarbij van zichzelf:

De redenzucht in ons zal blijven ongekwelt,
En staeg verlangen om door konst vereend te leven
Om prys t'ontfaen, of wel u prys en lof te geven;
En dus de redenkonst door gheel ons landgebied


Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op vr nov 02, 2012 7:17 pm

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op di jan 08, 2013 8:35 pm

In de kerk van Rubrouck...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13010809323314196110742858


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13010809325414196110742859Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13010809340714196110742860


Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13010809342514196110742863

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op wo feb 06, 2013 7:32 pm

de parochie St-Sylvestre schreef:
Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13020608332814196110840130

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Bissezeele op ma maa 04, 2013 8:33 pm

Waar is deze foto genomen? Hebt u meer info?

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 13030401345114196110931720
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Polder op wo maa 06, 2013 3:33 pm

Bissezeele schreef:Waar is deze foto genomen? Hebt u meer info?
Deze foto is genomen in de Drie Maagdenkapel in Kaaster. De tekst is een strofe uit de legende van de drie maagden.
De volledige tekst kan men lezen op: http://www.widopedia.eu/vlaamse-opschriften-in-de-kapel-van-kaaster
Polder
Polder

Aantal berichten : 948
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo maa 10, 2013 6:47 pm


Waar haalde u deze dingen? Staat er ergens een jaartal bij? Ik schat dat zij toch stammen ergens uit de 18de eeuw. Bemerk dat de drukker een zekere Walwein van op de Leet was. De familie Walwein was destijds een zeer respectabele familie in Ieper, maar vandaag is deze familie uitgestorven in België.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Sebastiaan op zo maa 10, 2013 6:59 pm

DESSERON schreef:
Bissezele schreef:
Ik schreef:In de pastorie van Noordpene werd deze grafsteen ontdekt !

Er is geen grafsteen meer met Vlaams opschriften in het kerkhof van Noordpene, behalve het herdenkingsbord en het kruis - beide door Bachten de Kupe gemaakt Wink - ter gedachtenis van Tisje Tasje (de bekende huis aan huis verkoper) en een tekst beneden een kruis (hierboven vertaald).

Deze ontdekking is dus buitengewoon !

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 090517075135440053678955

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 090517075209440053678956

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 090517075235440053678957

Als jullie kunnen niet de hele foto's zien; op de kleine foto's klikken...

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Mini_090517075135440053678955

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Mini_090517075209440053678956

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Mini_090517075235440053678957

Nog geen vrijwilliger om deze tekst te vertalen in het AN ?

Als iemand direct wilt naar deze graafsteen kijken; ze ligt tijdelijk voor het bezoekerscentrum 'Slag aan de Peene' (en binnenkort in het kerkhof...).


Hier alvast een poging voor de eerste steen ;


D.O.M.Hier neffen legt
Begraven Francois De Vos
Die overl(eden) is den 29 augustus 1790
Ter elde van 64 jaeren twee jaer kerck
mre (kerkmeester / koster ?) geweest deser prochie van Noortpeene
en voorpointer (?) geweest 6 jaeren
in houwelijcke geweest
met M. Christine Bogaert
zijn huysvrouw ?? jaeren en 3 maenden


De vondst van zulke stenen kan soms zeer goed uitkomen, vooral wanneer het gebeurt in een gemeente waar de geschiedenisbronnen vernietigd werden tijdens de oorlogen. Zo werd er vorig jaar dergelijke steen gevonden in Zuidschote, van een verre oom van mij. Dankzij deze steen weet ik nu wanneer deze persoon overleed, en dat hij een openbare functie uitoefende.

Sebastiaan

Aantal berichten : 39
Registration date : 01-09-12

Terug naar boven Ga naar beneden

Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties - Pagina 6 Empty Re: Frans-Vlaamse en oude Standaardnederlandse teksten en inscripties

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 6 van 12 Vorige  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Volgende

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum