Frans-Vlaanderen in het Nederlands - La Flandre française en Néerlandais
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

+15
cornelis
guldensporen
roland vanmeirhaeghe
leuven
daddie
job
Mark van Almere
Ropie
PaRePyne
DESSERON
Polder
Westvloaming
Van_Haelewyn
Stef
Admin
19 plaatsers

Pagina 2 van 7 Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende

Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  PaRePyne wo dec 22, 2010 7:56 pm

Desseron, bedankt voor de toelichting ivm talen en hun 'afgeleiden'.
Dat doet me even verder doordenken.
Is Afrikaans dan Nederlands?

Is het dan juister/beter dat ik spreek over Nederlands in Vlaanderen terwijl ik het liever onmiddellijk heb over Vlaams.
Ik bedoel met Vlaams, dat dit een vervlaamst Nederlands is.
Of is het in een Europese/internationale context beter om over Nederlands in Vlaanderen (dus ook in Frankrijk) ipv Vlaams te spreken?
Wat denkt u?

PaRePyne

Aantal berichten : 130
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  DESSERON wo dec 22, 2010 9:28 pm

beste PaRePyne, ik weet dat u vlaamsgezind bent. Het zou echter noodlottig zijn om ons als Vlamingen af te zonderen van de Nederlanders, er moet dus een gemeenschappelijke taal zijn, het Nederlands, ook al is de uitspraak verschillend (ook die tussen Oostenrijks en Duits Duits en tussen Iers Engels en Brits Engels).
Onze taal "VLAAMS" noemen speelt in de kaart van de franstaligen die zich terecht afvragen welk Vlaams ze dan moeten leren : dat van Gent, van Brugge, van Oostende, of moet het Antwerps, Mechels of Leuvens zijn, of Limburgs, nee, dat is ook al een "taal". Onze taal is Nederlands maar heeft natuurlijk zoals elke taal -ook Frans- dialecten (regionale taalvarianten). Het is van het grootste belang dat we standaardNederlands houden als officiële taal en geen soort letseburgs waar niemand respect voor heeft.
Stel u voor dat de Vlaamse beweging in de 19de eeuw NIET had gekozen voor het Nederlands maar voor het "Vlaams". Welk "Vlaams" hadden ze dan gekozen, of zou elke provincie zijn eigen VLaams of Antwerps gehad hebben. Uiteraard zou dan het Frans de nationale taal van België geweest zijn, men kon toch geen tientallen dialecten als evenwaardige officiële talen erkennen, evenwaardig aan het Frans. Door te kiezen voor het Nederlands, taalkundig ontegensprekelijk de overkoepelende taal van onze vlaamse dialecten, koos men ook voor het behoud van de band met Nederland, voor de band met een taal die al eeuwen officieel was. Die keuze was doorslaggevend. Een andere keuze zou noodlottig geweest zijn, zoals de keuze van sommige Frans-Vlamingen voor het zogenaamde "Frans-Vlaams" (merk op : zelfs niet West-Vlaams, zeker niet "Vlaams", laat staan "Nederlands"--- is er dan bijvoorbeeld ook "Belgisch" Duits, met een andere spelling enz?) noodlottig zal zijn. Wie vertrouwt op de goeie wil van een staat die al 3 eeuwen regionale talen en culturen onderdrukt, gelooft in sprookjes. Veel beloften en plechtige verklaringen, maar op het terrein niets, of de povere schaamlap van één leerkracht en 100 leerlingen.....
Wat Afrikaans betreft, in wezen is dit ook Nederlands, maar ook onze Zuid-Afrikaanse broeders hebben een noodlottige fout begaan door zich van het Nederlands te verwijderen. Nu zijn ze een machteloze minderheid in een land dat ze zelf hebben groot gemaakt en hun taal (waarvan de gesproken versie al een heel stuk van het nederlands is verwijderd) wordt bedreigd. Het ware anders geweest indien ze Nederlands waren gebleven, dan hadden ze met de Vlamingen en Nederlanders één grote taalgemeenschap van 30 miljoen mensen kunnen vormen. Helaas is het particularisme vaak een slechte raadgever.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 64
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  PaRePyne wo dec 22, 2010 11:06 pm

Inderdaad DESSERON, ik volg uw redenering.
Uw voorbeeld van het Zuid-Afrikaans dat nu een bedreigde minderheidstaal is omdat het zich 'afgesneden' heeft van de moedertaal-tak Nederlands heeft mij overtuigd.
Echter, als ik Vlaams zeg bedoel ik geen West-Vlaams, noch Oost-Vlaams of Limburgs of Antwerps of een dialect.
Nee, met Vlaams bedoel ik wat wij Vlamingen vandaag op school, in bedrijven en in de media spreken.
Dat kan men nog bezwaarlijk 'Nederlands' noemen.

Uiteraard geldt dit ook voor de Nederlanders die vandaag meer 'Hollands' dan Nederlands praten.
Ik had het in een andere bijdrage reeds aangehaald: echt 'zuiver' ABN (met de nadruk op de A van Algemeen) bestaat niet meer.
Het is vandaag PBN ('Plaatselijk') Beschaafd Nederlands, namelijk Nederlands in Vlaams-Belgie en Nederlands in Nederland.
Waarschijnlijk is dat ook geen goede evolutie?

En, uiteraard als Frans-Vlaanderen blijft volharden om niet het Nederlands als regionale taal te nemen in plaats van het West-Vlaams dan spreekt daar binnen enige jaren niemand nog Nederlands of een dialect er van.

Terzijde, toen 'Frans-Vlaanderen' nog deel uitmaakte van Vlaanderen sprak men in het gedeelte langs de kust toch West-Vlaams?
Het is toch te gek om nu te zeggen dat hetzelfde volk (Vlamingen in Frankrijk) vandaag Frans-Vlaams spreekt?
'Frans-Vlaams', als taal bestaat dus eigenlijk niet maar is eerder een territorium bepaling, namelijk het Vlaams dat in Frankrijk wordt gesproken? In dit geval dus West-Vlaams.

Ik vraag mij soms af of al die taal discussies en redeneringen (zoals deze) wel zinvol zijn.
Van op de schoolbanken herinner ik mij dat het Nederlands zelf van een globale oertaal (het Diets?) 'afstamt'.
Talen zullen dus blijven evolueren, en zich verspreiden zoals het Frans, en ten onder gaan, zoals het West-Vlaams.
In Vlaanderen in Frankrijk, bedoel ik...
Dit is vooral afhankelijk van overheersers die bepaalde talen promoten, opleggen, beschermen...

En dat geldt uiteraard ook voor Brussel en de rand die verfranst en zich als een inktvlek verder verspreid...
Wat kunnen we er tegen doen?
Zie hoe het Frans-Vlaanderen vergaat!
Help!
Ik vind dit verschrikkelijk erg, de eigen taal wordt gewist met als gevolg dat de geschiedenis van het volk ontoegankelijk wordt!
Stel u voor, binnen 20 jaar moeten Vlamingen uit Europees Vlaanderen (Europa schaft België na 200 jaar geklungel sowieso af) Frankrijk gaan helpen om de cultuurgeschiedenis van het Franse noorden te ontcijferen!

PaRePyne

Aantal berichten : 130
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Ropie do dec 23, 2010 9:45 am

DESSERON: 100% akkoord!

T.a.v. PaRePyne: De van het Nederlands afgeleide taal heet Afrikaans (niet Zuid-Afrikaans!) en het wordt niet enkel
in Zuid-Afrika maar ook in Namibië en gedeeltelijk zelfs in Zimbabwe gesproken.
Een juiste benaming is m.i. belangrijk en schept duidelijkheid. Zo heet volgens mij onze standaardtaal Nederlands en niet Vlaams. Limburgers spreken onder elkaar geen Vlaams, Brabanders trouwens ook niet en zelfs de streektaal van Aalst is GEEN Vlaams of Oostvlaams maar Brabants.
Voor mij is het 'gekuiste' dialect, het verkavelingsvlaams van de soaps op de televisie niet de standaardtaal... Het is 'n feit dat wij en onze noorderburen slordig omgaan met onze taal maar dit lijkt mij niet 'n afdoende reden om al die regionale verschillen uit te vergroten door deze taalverschillen dan maar de status van standaardtaal te geven...

Ropie

Aantal berichten : 86
Registration date : 30-09-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Mark van Almere do dec 23, 2010 1:43 pm

DESSERON, heeft gelijk: onze standaardtaal heet Nederlands. Alle streektalen in ons taalgebied zijn "afgeleiden" er van. ( Met respect voor de streektalen). Dat geldt voor Limburgs, Gronings, Hollands, Randstads, Vlaams, Brabants enz. Het Afrikaans is een andere taal en komt van oorsprong uit het Nederlands. Er zijn meer dan zes miljoen sprekers van het Afrikaans, dat dus erg lijkt op het Nederlands. Verder heb je nog het Surinaams-Nederlands en het Antilliaans-Nederlands met enkele honderdduizenden sprekers in Suriname en op de eilanden van de (Nederlandse) Antillen. Maar ook dat zijn streektalen. En als we onze taal willen beschermen is het van belang om de standaardtaal hoog te houden en de streektalen te koesteren! Algemeen Nederlands hoog houden = eendracht maakt macht en we kunnen tussen noord en zuid en het caribisch gebied goed communiceren in de standaardtaal. Al met al, zijn er zo'n 24 miljoen Nederlandstaligen op de wereld plus 6 miljoen Afrikaanstaligen! Een grote groep met dezelfde taalkundige wortels.

Mark van Almere

Aantal berichten : 63
Woonplaats : Almere Haven
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Zeer juist !

Bericht  Westvloaming do dec 23, 2010 11:43 pm

Dit kan ik enkel maar bijtreden ! Dat we elkaar alvast mogen vinden, zeker op dit punt, in het ganse voormalige Graafschap Vlaanderen !

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Bevorderen regionale talen binnen bestaand wetgevend kader

Bericht  Polder wo dec 29, 2010 4:03 pm

Op 22 december 2010 hebben we in deze rubriek melding gemaakt van de twee wetgevende initiatieven inzake regionale talen.

In februari 2010 publiceerde l'Express een interview met Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France: Une nouvelle loi sur les langues régionales n'est pas forcément nécessaire.
North was er niet van overtuigd dat er nog nood was aan bijkomende wetgeving inzake regionale talen en voelde zich daarin gesteund door de opvatting van de bevoegde minister die tot uiting kwam tijdens de behandeling van een parlementaire vraag begin december 2009.

De stelling is dat er veel mogelijk is binnen de bestaande wetgeving. Veel behoort tot de bevoegdheden van de regio's. Vaak is het meer een kwestie van financiering dan van wetgeving.
North verwijst naar een succesvol voorbeeld in het Baskisch gebied:
-> "C'est donc aux élus des régions concernées de se mobiliser?"
-> "Oui, sachant qu'ils trouveront le gouvernement à leurs côtés. C'est ce que montre l'exemple réussi de l'office public de la langue basque, qui réunit à la fois l'Etat (à travers trois ministères), le conseil régional d'Aquitaine et le conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Cet office obtient des résultats tout à fait exemplaires, et ce dans le cadre législatif actuel. Rien n'empêche de le généraliser aux autres langues régionales de notre pays."

In hun Projet de politique linguistique van 2006 schrijven de Basken heel wat ideeën die nuttig zijn voor wie zich wil inzetten voor de Nederlandse taal in Noord-Frankrijk.

We willen hier nog eens verwijzen naar de tekst Les différents niveaux administratifs en France et en Belgique - De verschillende bestuursniveaus in Frankrijk en België. Hieruit blijkt dat heel wat zaken reeds kunnen geregeld worden op niveau van de gemeenten en van het Département du Nord.
De gemeenten:
- De traditionele bevoegdheden, namelijk burgerlijke stand, verkiezingen, welzijnszorg (kinderopvang, crèches), basisonderwijs, gemeentewegen, inrichting (sociale woningen, bedrijventerreinen, sanering…), de bescherming van de openbare orde.
- De gedecentraliseerde bevoegdheden met betrekking tot stedenbouw, onderwijs, economie, jachthavens en vliegvelden, huisvesting, gezondheid, welzijnszorg en cultuur.
Departement du Nord:
- Wegen en infrastructuur, fietspaden en fietsstroken, de haven van Gravelines.
- Vervoer: coördinatie en beheer van het interstedelijk vervoersnetwerk, organisatie van leerlingenvervoer,
steun aan het vervoer
- Toerisme, met onder meer de verbetering van de logiesmogelijkheden en de recreatiemogelijkheden, de
bewegwijzering, gebiedspromotie, het departementaal park Valjoly.
- De colleges (eerste cyclus middelbaar onderwijs)
- Cultuur, met onder meer de ontwikkeling van de leescultuur, Villa Mont-Noir, promotie van het erfgoed,
departementale musea, departementale archieven
- De internationale samenwerkingsverbanden
- Internationale jongerenuitwisselingen
- Internationale solidariteit
- De grensoverschrijdende programma’s
- 440 km nationale wegen naar het Département du Nord. Sinds de overdracht is het Departement eigenaar van 5200 km wegen en is zijn budget voor het wegennet verdubbeld. (wet van 13 augustus 2004).
- Sinds 2006 vervangt het Departement de Staat inzake het uitvoeren van herverkavelingen. De bevoegdheid van het Departement zal anders zijn dan de bevoegdheid van de Staat. Grondinrichting zal niet langer een manier zijn om de landbouwpercelen te herverdelen, het wordt een volwaardig instrument voor ruimtelijke inrichting.
- In heel de sector van welzijnszorg (kindzorg, bejaardenzorg, enz..) zou men kunnen maken dat men ook in het Vlaams/Nederlands geholpen kan worden.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Wetvoorstel van Decool voor een officiële erkenning van het Frans-Vlaams

Bericht  Bissezeele do jan 06, 2011 8:27 pm

la voix du nord van Duinkerke schreef:30 december 2010

Het artikel op de webstek van la voix du nord

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110106091432970737429028

Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty regionale talen in Spanje

Bericht  Polder ma jan 24, 2011 11:41 pm

Sedert 19 januari 2011 mag men in de Spaanse senaat naast het Castiliaans (wat wij het 'Spaans' noemen) ook het Baskisch, het Galicisch, het Catalaans en het Valenciaans (aanleunend bij het Catalaans) spreken. Deze regeling werd door niemand minder dan de eerste minister Zapatero verdedigd tegen de taalimperialistische ambities in van de grotere taal (het Castiliaans). Een fenomeen dat we op veel plaatsen in de wereld terugvinden. De Jacobijnen die de Franse pers beheersen en in alle talen zwijgen over de wetsvoorstellen inzake de regionale talen in Frankrijk, zijn ook schaars in hun berichtgeving over deze regeling in Spanje. Als ze er al over berichten is het in termen van een 'polemiek' die in Spanje daaromtrent ontstaat, of over het Castiliaans dat 'bedreigd' wordt door de regionale talen, of over de 'verkwisting' aan tolken die dit zal meebrengen. De Jacobijnen voelen de hete adem van de regionale talen in hun nek.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  PaRePyne ma jan 24, 2011 11:58 pm

Taal is het bindmiddel van cultuur.
Vernietig de taal en ook de cultuur wordt gewist.
De Franse overheid kan dit geen decennia blijven volhouden.
Europa zorgt er voor dat regio's en volkeren volop hun taal en hun cultuur mogen uiten.
De bijdrage van Polder over de regionale talen in Spanje is daarvan een bewijs.
Laat ons hopen dat Frans-Vlamingen mondig en intelligent genoeg zijn om ook hun taal en cultuur op te eisen.

PaRePyne

Aantal berichten : 130
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  DESSERON di jan 25, 2011 7:34 am

PaRePyne schreef:Taal is het bindmiddel van cultuur.
Vernietig de taal en ook de cultuur wordt gewist.
De Franse overheid kan dit geen decennia blijven volhouden.
Europa zorgt er voor dat regio's en volkeren volop hun taal en hun cultuur mogen uiten.
De bijdrage van Polder over de regionale talen in Spanje is daarvan een bewijs.
Laat ons hopen dat Frans-Vlamingen mondig en intelligent genoeg zijn om ook hun taal en cultuur op te eisen.


eigenlijk een schizofrene situatie: wij als Vlamingen zitten op dit forum "Frans-Vlaanderen in het NEDERLANDS" ervoor te pleiten dat de Frans-Vlamingen hun banden met de Belgische Vlamingen niet zouden opgeven, door een gemeenschappelijke taal te behouden, terwijl de weinige Frans-Vlamingen die zich nog enigszins " Vlaming " (eigenlijk : "Frans-Vlaming") voelen, alles doen om een eigen taal te promoten waarvan de geschreven versie (wie heeft die eigenlijk uitgevonden) zelfs voor een echte West-Vlaming, bovendien vertrouwd met het lezen van Middelnederlands (!!) én vertrouwd met onder meer het dialect van Oostduinkerke (dus dicht bij Frans-Vlaanderen) én een hoop andere dialecten, moeilijk tot zeer moeilijk leesbaar is. Ik vraag me af hoeveel Frans-Vlamingen in staat zijn om deze teksten te lezen en waarom het zo onoverkomelijk moeilijk is om gewoon Nederlands te leren en te lezen (dit is alleszins niet moeilijk voor vlamingen, zelfs niet voor de minst geletterden). Ook is het uiterst vreemd dat in het begin van de vorige eeuw standaardNederlands nog af en toe werd gebruikt op openbare affiches (onder meer voor de verkiezingen !) terwijl dit nu niet meer zou kunnen.
DESSERON
DESSERON

Aantal berichten : 156
Leeftijd : 64
Woonplaats : Brugge
Registration date : 21-08-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  PaRePyne wo jan 26, 2011 12:41 am

Inderdaad Desseron.
Anderzijds is het onze plicht als grote Vlaamse broer om toch wat advies te geven, ook al luistert de Frans-Vlaamse puber slecht...

Wat 'job ' in een andere bijdrage schrijft op basis van zijn persoonlijke ervaring kan ik redelijk bij treden, namelijk: dat de Vlaamse taal (het lokale West-Vlaams) in Frans-Vlaanderen dood is.
Wat 'Polder' aanhaalt, dat regio's hun eigen streektaal willen spreken in Spanje, is een verdere logische Europese evolutie.

Tel deze 2 vaststellingen bij elkaar op en de conclusie is dat Frans-Vlaanderen opnieuw een levende taal nodig heeft, namelijk: Nederlands!
Dit lokale Nederlands zal wel een eigen Frans-Vlaams accentje krijgen; zoals het schoon-Vlaams in Vlaanderen in Belgie, en net dat zal het zo mooi maken!
Nederlands, de band met de overkoepelende Vlaamse/Nederlandse cultuur!
Nederlands in Nederland, schoon-Vlaams in Vlaanderen en Frans-Nederlands in Frans-Vlaanderen!
Very Happy
Allemaal Nederlands!
De rijkdom van ons Nederlands!

PaRePyne

Aantal berichten : 130
Registration date : 16-10-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  job wo jan 26, 2011 7:34 pm

PaRePyne schreef:Inderdaad Desseron.
Anderzijds is het onze plicht als grote Vlaamse broer om toch wat advies te geven, ook al luistert de Frans-Vlaamse puber slecht...

Wat 'job ' in een andere bijdrage schrijft op basis van zijn persoonlijke ervaring kan ik redelijk bij treden, namelijk: dat de Vlaamse taal (het lokale West-Vlaams) in Frans-Vlaanderen dood is.
Wat 'Polder' aanhaalt, dat regio's hun eigen streektaal willen spreken in Spanje, is een verdere logische Europese evolutie.

Tel deze 2 vaststellingen bij elkaar op en de conclusie is dat Frans-Vlaanderen opnieuw een levende taal nodig heeft, namelijk: Nederlands!
Dit lokale Nederlands zal wel een eigen Frans-Vlaams accentje krijgen; zoals het schoon-Vlaams in Vlaanderen in Belgie, en net dat zal het zo mooi maken!
Nederlands, de band met de overkoepelende Vlaamse/Nederlandse cultuur!
Nederlands in Nederland, schoon-Vlaams in Vlaanderen en Frans-Nederlands in Frans-Vlaanderen!
Very Happy
Allemaal Nederlands!
De rijkdom van ons Nederlands!

De grote rijkdom van het Nederlands is inderdaad net deze mooie kleurklanken van de vele tongvallen en accentjes van het regionale Nederlands.

Voor Frans-Vlaanderen durf ik voluit te pleiten voor het AN, niet voor het 'Frans-Vlaams', want met het AN sluiten zij aan bij een grotere taalregio dan met het 'Frans-Vlaams'.

job

Aantal berichten : 4
Woonplaats : de Nederlanden
Registration date : 23-12-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Bissezeele wo feb 02, 2011 1:12 pm

Armand Jung schreef:
Député PS du Bas-Rhin (Alsace)
Président du Groupe d’études
sur les langues régionales

J’ai rappelé à M. le Ministre de la Culture que les membres du Groupe d’études sur les
langues régionales, que j’ai l’honneur de présider actuellement, ont travaillé ensemble à
l’élaboration d’une proposition de loi relative aux langues et cultures régionales,
consensuelle et cosignée par des Députés de tous les bords politiques
, qui constitue une
bonne base de réflexion. Son inscription à l’ordre du jour des travaux du Parlement
permettrait d’engager ce débat de société sur l’altérité culturelle.

C’est M. Luc CHATEL, Ministre de l’Education nationale, qui m’a répondu au nom de M.
MITTERRAND. Sa réponse, que vous trouverez ci-joint, est très décevante
. Une fois de
plus, le Gouvernement se réfugie derrière le principe d’unicité du peuple français, d’égalité des
citoyens devant la loi et d’indivisibilité de la République. Plus que jamais, j’ai l’impression que
l’article 75-1, issu de la réforme de la Constitution, n’est que déclaratif. Le seul point positif que
j’ai pu noter est la référence à l’examen, par le Sénat, d’une proposition de loi sur les panneaux
bilingues à l’entrée des agglomérations
.

N’étant pas satisfait de ces éléments de réponse, je vais solliciter un entretien au
Ministère de la Culture.
J’espère pouvoir y être reçu très rapidement, avec une délégation
du Groupe d’études sur les langues régionales.

Armand JUNG

Questions orales sans débat – Séance du mardi 1er février 2010

Statut des langues régionales


Mme la présidente. La parole est à M. Armand Jung, pour exposer sa question, n° 1250,
relative au statut des langues régionales.

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110202042101970737573517
Armand Jung
M. Armand Jung. Ma question s’adresse à M. le ministre de la culture. La réforme de la
Constitution a introduit un article 75 alinéa 1, qui stipule que « les langues régionales
appartiennent au patrimoine de la France ». Cette modification a soulevé un immense espoir
parmi les associations de promotion des langues régionales
, les collectivités locales, les élus
de tous bords politiques, et d’une manière générale, toutes celles et tous ceux qui
considèrent que notre pays est riche de ses diversités culturelles.

Hélas, on s’est très rapidement aperçu que cette référence aux langues régionales,
introduite dans les dispositions relatives aux collectivités territoriales, n’est qu’un leurre, voire
une tromperie !
En effet, de récentes décisions de justice précisent que cette disposition de
la Constitution ne crée pas un statut juridique pour les langues régionales. La cour
administrative d’appel de Nancy a par exemple déclaré qu’il n’y a pas de droit spécifique aux
langues régionales ; le tribunal administratif de Montpellier a quant à lui enjoint une
commune de l’Hérault de retirer ses panneaux d’entrée d’agglomération bilingues.

La déception est à la hauteur de l’espoir suscité par la réforme de la Constitution. Nous
avons d’une part une Constitution qui reconnaît, en théorie, les langues régionales et, d’autre
part, des décisions de justice qui lancent un appel au législateur pour que cette disposition
ne reste pas simplement déclaratoire mais implique des effets normatifs.
Mme Christine Albanel, le précédent ministre de la culture, avait affirmé à plusieurs reprises
devant la représentation nationale la nécessité d’un cadre législatif donnant une forme
institutionnelle au patrimoine linguistique de la République et comportant des mesures
concrètes dans les domaines de l’enseignement, des médias, des services publics, de la
signalisation et de la toponymie.

Non, la France n’est pas une citadelle assiégée ; les langues régionales ne la menacent
pas !
Les membres du groupe d’études sur les langues régionales, que j’ai l’honneur de
présider actuellement, ont travaillé pendant de longs mois à l’élaboration et à la rédaction
d’une proposition de loi relative au développement des langues et cultures régionales. Ce
texte, qui est consensuel et cosigné par des députés de tous les bords politiques
, constitue
une bonne base de réflexion. Son inscription rapide à l’ordre du jour des travaux du
parlement nous permettrait d’engager ce débat de société sur l’altérité culturelle.


Mme la présidente. La parole est à M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative.

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110202042030970737573513
Luc Chatel
M. Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Je
vous prie d’abord de bien vouloir excuser Frédéric Mitterrand, qui m’a chargé de vous
répondre.
Vous déplorez la décision de la cour administrative d’appel de Nancy, selon laquelle il n’y a
pas de « droit aux langues régionales » dans notre pays. Mais chacun sait fort bien que
notre loi fondamentale interdit de reconnaître des droits spécifiques à certaines catégories
de citoyens, qui plus est sur des territoires déterminés
. Nos principes fondateurs d’unicité du
peuple français, d’égalité des citoyens devant la loi et d’indivisibilité de la République s’y
opposent formellement.

Le Conseil constitutionnel a été clair à ce sujet, dans sa décision du 15 juin 1999, relative à
la constitutionnalité de la charte européenne des langues régionales et minoritaires : « Ces
principes fondamentaux », écrivait-il, « s’opposent à ce que soient reconnus des droits
collectifs à quelque groupe que ce soit,
défini par une communauté d’origine, de culture, de
langue ou de croyance ». Vous pouvez le déplorer, monsieur le député, mais constatons
ensemble que la République est la forme qu’a prise l’État dans notre pays. La Constitution
est une source majeure de notre droit et il est bien normal que les juges s’y réfèrent.
S’il n’existe pas en France un « droit » aux langues régionales, celles-ci ont bien droit de cité
dans notre pays. Dans la loi du 4 août 1994, qui garantit l’emploi du français, il est
explicitement prévu qu’elle s’applique « sans préjudice de la législation et de la
réglementation relatives aux langues régionales et ne s’oppose pas à leur usage ». La
formulation ne saurait être plus claire.

Quant aux panneaux bilingues à l’entrée d’une agglomération, il en existe déjà beaucoup,
dans de nombreuses régions, sans que cela ait à ce jour posé la moindre difficulté. Une
proposition de loi sera prochainement examinée au Sénat sur ce point très spécifique.

Essayons de trouver le moyen le plus adapté pour offrir un cadre juridique sûr à l’installation
de panneaux de signalisation bilingues en entrée de ville. Faut-il pour autant élaborer le
cadre juridique protecteur d’ensemble que vous appelez de vos voeux ? Le ministre de la
culture se pose et vous pose la question.
Pour sa part, il veille à favoriser toutes les initiatives qui visent à mieux prendre en compte
les langues régionales dans les expressions culturelles et artistiques.
Le ministre de l’éducation nationale que je suis participe également à la transmission de ces
langues régionales, puisque près de 200 000 élèves en apprennent une. Mais l’État n’est
pas, loin s’en faut, le seul acteur de cette politique : les collectivités locales doivent y prendre
toute leur place. (...)


Mme la présidente. La parole est à M. Armand Jung.

M. Armand Jung. Quelle déception, monsieur le ministre ! Quel que soit le parlementaire qui
l’interroge sur cette question, la réponse du Gouvernement est invariablement la même. Si je
comprends bien, on a modifié la Constitution pour rien et l’article 75-1 est purement
déclaratif ? Pourquoi s’être donné la peine de modifier la Constitution si c’est pour,
finalement, ne pas attribuer de vrai droit aux langues régionales ? Le ministre de la culture
s’est fait le chantre de « la culture pour chacun ». Il avait pourtant là une occasion de la
mettre en oeuvre.
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Taalwetgeving in Frankrijk

Bericht  Polder za feb 05, 2011 3:52 pm

Op de webstek Flandris kan men een overzicht vinden van de voornaamste Franse van kracht zijnde wetsartikelen die refereren naar de regionale talen. De wetteksten zijn aanklikbaar.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty "Ja om 't vlaemsch"

Bericht  Bissezeele di feb 08, 2011 12:58 pm

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 090816060418440054262780

In het kader van de kantonale verkiezingen is er tegenwoordig op de webstek van de ANVT een petitie om de regionale taal te steunen (ondertekend door gekozenen, voorzitters van verenigingen...). De petitie online evolueert dag na dag...
De petitie
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Westvloaming di feb 08, 2011 9:42 pm

Ik wou zonet de petitie medeondertekenen, maar ik kan het PDF-document niet afdrukken, hier op het werk. Dit doe ik dan maar eerstdaags thuis... Schitterend initiatief en laten we hopen dat de politieke verantwoordelijken nu eindelijk eens in beweging komen desbetreffend...

Westvloaming

Aantal berichten : 199
Registration date : 05-04-10

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Bissezeele wo feb 09, 2011 11:33 am

Alleen de Frans-Vlaamse gekozenen of voorzitters van verenigingen worden uitgenodigd de petitie te ondertekenen... niet iedereen...
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Wetsvoorstel Jung "rectifié"

Bericht  Polder vr feb 11, 2011 9:14 am

Blijkbaar werden er wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel van Armand Jung.
Op de webstek van de Assemblée Nationale staat nu volgende tekst: "N° 3008 (rectifié) PROPOSITION DE LOI relative au développement des langues et cultures régionales". We hebben de twee teksten nog niet naast elkaar gelegd om de wijzigingen te ontdekken en de wijzigingen staan ook niet aangeduid.


Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Bissezeele wo feb 16, 2011 8:31 pm

schreef:
Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 090816060418440054262780

In het kader van de kantonale verkiezingen is er tegenwoordig op de webstek van de ANVT een petitie om de regionale taal te steunen (ondertekend door gekozenen, voorzitters van verenigingen...). De petitie online evolueert dag na dag...
De petitie
Marie-Christine Blandin (de groenen), senator en oudvoorzitster van de regionale raad heeft de petitie ondertekend !

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110216092946970737661513
Marie-Christine-Blandin
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty "Ja om 't Vlaemsch"

Bericht  Bissezeele wo feb 23, 2011 11:32 am

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110223122247970737698952

De 15 leden Europe Ecologie van de Regionale Raad hebben de petitie van de ANVT ondertekend !

De petitie
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Bissezeele zo feb 27, 2011 8:16 pm

L'Indicateur des Flandres schreef:
Woensdag 23 februari 2011

Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Binnenkort ontvangen door het Ministerie van Nationale opvoeding

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 110227091037970737727080
De laatste vergadering van de Raad van Bestuur van de ANVT (Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele) heeft in Brouckerque plaats gevonden vrijdag 11 februari. (...)
Het volledige artikel
Bissezeele
Bissezeele

Aantal berichten : 8819
Registration date : 24-02-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty ANVT ontvangen door minister van Nationale Opvoeding

Bericht  Polder ma feb 28, 2011 11:43 am

In het artikel van l'indicateur des Flandres staat als doelstelling van het onderhoud met de minister van cultuur "La délégation abordera la question de la reconnaissance par l'Education nationale du flamand en tant que langue régionale (ce que le ministère de la Culture et l'UNESCO ont déjà fait), afin de pouvoir lever le dernier obstacle à l'extension de son enseignement." Het zal belangrijk zijn dat de regionale taal omschreven wordt als het West-Vlaams met inbegrip van de Nederlandse standaardtaal. Het Catalaans en het Baskisch zijn talen die doorlopen over de grenzen heen. We zien ook dat Volksvertegenwoordiger Jung in zijn voorstel betreffende de ontwikkeling van de regionale talen en culturen de regionale taal van zijn streek omschreven heeft als zijnde samengesteld uit de "dialectes alémaniques et franciques ainsi que par l’allemand standard". Ook daar wordt zorg besteed aan de verbondenheid met de taalgroep over de grens. In een wereld waar men soms vreest voor het overleven van het Nederlands dat gesproken wordt door 23 miljoen Europeanen, voert men geen taalpolitiek met een dorpspleinvisie die zich beperkt tot een paar duizend mensen. Het is echt belangrijk dat men in Frans-Vlaanderen durf opkomen voor wat men daar en in de rest van West-Vlaanderen reeds honderden jaren doet "Vlaams klappen en Nederlands schrijven". Dat was zo ten tijde van Michiel De Swaen en dat is nog steeds grotendeels zo. Wat de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele doet, is zeer belangrijk en te vergelijken met wat het Dialectgenootschap Bacht'n de Kuupe doet, maar ze mogen het monopolie niet opeisen betreffende de regionale taal. Dat is taalkundig en geschiedkundig onjuist en helemaal niet opportuun met het oog op het overleven van een Nederlandse/Vlaamse/Germaanse (noem het zoals u wil) cultuur in Frans-Vlaanderen.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty ANVT ontvangen door minister van Nationale Opvoeding

Bericht  Ropie ma feb 28, 2011 7:50 pm

Beste Polder, ik weet niet hoe de Zuid-Vlamingen hierover denken maar naar mijn mening is uw opmerking zeer terecht, meer dan terecht zelfs.
Ik hoop hartsgrondig dat ik het verkeerd zie maar ik vrees dat de mensen van de ANVT alles in het werk zullen stellen om elke verwijzing naar 'n andere -lees buitenlandse- taal te omzeilen of dood te zwijgen in de hoop om 'Parijs' niet (nog meer) te ontstemmen. Want voor 'Parijs' is het Nederlands geen Franse regionale taal (en wat niet van Frankrijk is, is buitenlands en vreemd) en voor hen is zelfs het Westvlaams 'n andere en vreemde taal...

Ropie

Aantal berichten : 86
Registration date : 30-09-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Polder di maa 01, 2011 3:18 pm

Ropie schreef:ik vrees dat de mensen van de ANVT alles in het werk zullen stellen om elke verwijzing naar 'n andere -lees buitenlandse- taal te omzeilen of dood te zwijgen in de hoop om 'Parijs' niet (nog meer) te ontstemmen. Want voor 'Parijs' is het Nederlands geen Franse regionale taal (en wat niet van Frankrijk is, is buitenlands en vreemd) en voor hen is zelfs het Westvlaams 'n andere en vreemde taal...
Hierbij toch een paar bemerkingen.
1. We weten allen wat de Franse overheid de laatste paar honderd jaar gedaan heeft met de regionale talen en met de Vlaamse taal en cultuur in het bijzonder. Via Wikileaks weten we dat de voormalige Franse premier Rocard in 2005 nog aan de Amerikaanse ambassadeur verklaarde dat Frankrijk zichzelf creëerde door vijf culturen – de Bretonse, de Occitaanse, de Elzasiaanse, de Corsicaanse en de Vlaamse – te vernietigen. En er lopen inderdaad nog steeds veel Jacobijnen rond. Anderzijds is er dan weer het feit dat er sedert 21 juli 2008 in de Franse grondwet staat ingeschreven dat de regionale talen behoren tot het patrimonium van Frankrijk. Dit betekent dat niet alleen de regionale talensprekers, maar heel Frankrijk de verplichting heeft te zorgen voor dit patrimonium. ("Mais la Constitution affirme aussi leur dimension nationale, qu'elle présente comme étant la richesse indivise de la nation tout entière. De même que la cathédrale de Chartres n'appartient pas exclusivement à la Beauce, mais à tous les Français, chacune de ces langues fait partie d'un patrimoine qui est notre partage à tous. C'est pourquoi leur usage et leur transmission relèvent également de l'État, garant de l'intérêt général. C'est pourquoi l'État prend pleinement ses responsabilités en la matière".- Assemblée nationale: question 817, begin december 2009) De minister van cultuur en communicatie was overigens niet overtuigd van de noodzaak van bijkomende wetgeving: "La conviction du ministre de la culture et de la communication est que le cadre législatif actuel laisse d'importantes marges de manoeuvre, qui ne sont pas toujours exploitées. C'est pourquoi le Gouvernement s'interroge sur la pertinence d'une intervention législative supplémentaire tant que toutes les possibilités existantes n'auront pas été explorées et appliquées." In februari 2010 publiceerde l'Express een interview met Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France, die dit laatste standpunt bijtrad en als de interviewer vroeg "C'est donc aux élus des régions concernées de se mobiliser?" was zijn antwoord: "Oui, sachant qu'ils trouveront le gouvernement à leurs côtés. C'est ce que montre l'exemple réussi de l'office public de la langue basque, qui réunit à la fois l'Etat (à travers trois ministères), le conseil régional d'Aquitaine et le conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Cet office obtient des résultats tout à fait exemplaires, et ce dans le cadre législatif actuel. Rien n'empêche de le généraliser aux autres langues régionales de notre pays." Vanuit 'Parijs' is er nu dus wel een openheid voor verdere ontwikkeling van de regionale talen en moeten we niet direct vrezen dat ze zullen ontstemd geraken. Ze zullen het alvast niet luidop zeggen.
2. Het is belangrijk dat men zowel in Frans-Vlaanderen als in Parijs goed beseft dat het West-Vlaams en het Nederlands geen buitenlandse talen zijn.
Op het einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw zijn niet minder dan 150000 Vlamingen en Brabanders uit de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden getrokken (waar toen slechts 1.3 miljoen mensen woonden). Uit Hondschoote alleen vertrokken 18000 mensen. De invloed van die Vlamingen en Brabanders op het ontstaan van een gemeenschappelijke Nederlandse standaardtaal mag men niet onderschatten. Men moet niet doen alsof het West-Vlaams uit het huidige Frans-Vlaanderen een andere taal is dan het Nederlands, terwijl het aan de doopvont stond van de eerste standaardisaties van het Nederlands.
Michiel De Swaen (1654-1707) heelmeester en rederijker uit Duinkerke schreef in de Nederlandse standaardtaal van die tijd, die alle Nederlanders konnen begrypen.
Het is voldoende om in het huidige Frans-Vlaanderen een kerk binnen te stappen om op allerlei grafzerken standaard-Nederlands (van die tijd) te lezen.
Het is goed dat het ANVT het plaatselijk dialect inventariseert en een poging doet om het gesproken dialect in een geschreven vorm vast te leggen. Maar de taal van het stuk van Vlaanderen dat momenteel in Frankrijk ligt is veel ruimer en rijker dan dit dialect. Er is geen enkel probleem om hard te maken dat het Nederlands, en niet enkel het dialect geïnventariseerd door het ANTV, behoort tot de regionale taal in die noord-westhoek van Frankrijk. Indien het Dialectgenootschap Bacht'n de Kuupe haar gesproken en geschreven versie van het plaatselijk dialect zou willen opdringen als DE taal van de Belgische Westhoek, dan zou ook dat al evenmin geaccepteerd worden.
Wat dan de term 'West-Vlaams' betreft. Het was niemand minder dan de Franse minister van cultuur en communicatie die de regionale taal in Frans-Vlaanderen als "flamand occidental" benoemde tijdens een zitting van de Assemblée nationale van 7 mei 2008.
Polder
Polder

Aantal berichten : 950
Registration date : 07-03-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk - Pagina 3 Empty Re: Officiële erkenning van de regionale talen in Frankrijk

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 2 van 7 Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum